Katolicki głos w debacie o homeopatii na SUM9 czerwca 2014

studia podyplomowe homeopatia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Oddział Śląski Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich poparł stanowisko prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza krytykujące otwarcie studiów podyplomowych „Homeopatia w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji” na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

źródło: KSLP

– Przypominamy, że homeopatia nie jest wiedzą medyczną, a skuteczność leczenia homeopatycznego nie została potwierdzona w żadnym z badań przeprowadzonych w oparciu o Evidence Based Medicine. Brak także naukowych podstaw teoretycznych homeopatii” – stwierdziła prezes OŚ KSLP dr n. med. Elżbieta Kortyczko.

– Prowadzenie przez publiczną uczelnię studiów podyplomowych dotyczących zagadnień nieuznawanych w świetle aktualnej wiedzy medycznej za naukowe jest działaniem wysoce nieetycznym i niebezpiecznym – uważa dr Kortyczko.

– Lekarz lub farmaceuta stosujący homeopatię może wprowadzać w błąd osoby poddające się leczeniu, które z reguły kojarzą działania lekarza i farmaceuty ze stosowaniem metod naukowo potwierdzonych – dodaje szefowa śląskiego oddziału Sotwarzyszenia.

„Medycyna niekonwencjonalna, w tym homeopatia, może być potencjalnie szkodliwa, gdyż osoby chore, decydując się na stosowanie homeopatii i innych niekonwencjonalnych metod leczenia, tracą czas, a tym samym i szansę na podjęcie odpowiedniej diagnostyki i leczenia o udowodnionej naukowo skuteczności” – głosi stanowisko OŚ KSLP.

Stowarzyszenie zażądało „zaprzestania podważania autorytetu lekarza i farmaceuty oraz deprecjonowania bliskiej naszym sercom uczelni medycznej”.