Zapytaj eksperta30 maja 2014

Na pytanie Czytelnika naszego miesięcznika, nadesłane do redakcji za pośrednictwem strony www.farmacjapraktyczna.pl, odpowiada mecenas Bartłomiej Kochlewski.

Czy zawsze mogę zaproponować pacjentowi tańszy odpowiednik leku refundowanego? Zdarza się, że niektóre mają niższy limit (np. Polpril 10 mg i Tritace). Czy to znaczy, że mają mniej refundowanych wskazań?

Sposób liczenia limitu wynika z zapisów trzech ustępów art. 15 Ustawy refundacyjnej:

  • ust. 4. Podstawę limitu w danej grupie limitowej leków stanowi najwyższa spośród najniższych cen hurtowych za DDD leku, który dopełnia 15% obrotu ilościowego liczonego według DDD, zrealizowanego w tej grupie limitowej w miesiącu poprzedzającym o 3 miesiące ogłoszenie obwieszczenia.
  • ust. 6. Jeżeli cena detaliczna jest niższa niż limit finansowania, limit finansowania ulega obniżeniu do wysokości ceny detalicznej tego leku.
  • ust. 9. Wysokość limitu finansowania za opakowanie jednostkowe jest równa iloczynowi kosztu DDD podstawy limitu i liczby DDD w opakowaniu jednostkowym, z uwzględnieniem urzędowej marży detalicznej. W przypadku, gdy DDD nie jest określone do wyliczenia limitu finansowania, przyjmuje się koszt terapii dziennej i ilość terapii dziennej w danym opakowaniu.