W Urzędzie Patentowym o ochronie własności intelektualnej w farmacji7 maja 2014

W ramach obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przy współudziale Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zorganizował konferencję „Patent na lek. Recepta na patent – o ochronie własności intelektualnej w farmacji”.

Konferencja objęta została patronatem honorowym Ministra Gospodarki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP oraz Komisji Zdrowia Sejmu RP. Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Dziennik Gazeta Prawna”.

W wystąpieniu wprowadzającym Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska podkreśliła m.in. szczególne znaczenie innowacyjności w sektorze przemysłu farmaceutycznego będącego jedną z bardzo istotnych gałęzi gospodarki.

Profesor Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwrócił uwagę na rolę działalności badawczej jednostek naukowych i dydaktycznych dla rozwoju nowoczesnej medycyny wykorzystującej zdobycze zaawansowanych technologii.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr Igor Radziewicz-Winnicki podkreślił bardzo istotne znaczenie szerokiej dostępności innowacyjnych leków i metod terapeutycznych.

Profesor Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej zaakcentował natomiast szczególną rolę wysokiej jakości kształcenia studentów i tworzenia właściwych warunków pracy dla innowacyjnych zespołów badawczych.