Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dostał inkubatory do hodowli komórek macierzystych22 maja 2014

Inkubatory do namnażania i hodowli komórek macierzystych, które służą potem do przeszczepu chorym na stwardnienie boczne zanikowe, otrzymał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Sprzęt będzie na wyposażeniu pracowni medycyny regeneracyjnej. Specjalistyczny sprzęt przekazała Fundacja na Rzecz Regeneracji Komórek Nerwowych.

źródło: Naukawpolsce.pap.pl

Inkubatory będą służyć w badaniach nad ludzkimi komórkami macierzystymi i będą wykorzystywane do prowadzenia badań nad regeneracją komórek nerwowych oraz komórek związanych z kręgosłupem – poinformował prodziekan wydziału nauk medycznych, prof. Jerzy Gielecki.

Jak wyjaśniła prof. Joanna Wojtkiewicz z wydziału nauk medycznych, hodowla komórek macierzystych użytych do przeszczepu trwa 5 tygodni. Po zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu, z jego kości biodrowej pobierany jest szpik. Następnie ze szpiku uzyskiwane są komórki macierzyste, są one selekcjonowane i namnażane w naczynkach hodowlanych, umieszczonych w inkubatorach. „Ważne jest to, by hodowla przebiegała w warunkach całkowitej sterylności, chronimy te komórki przed jakimkolwiek zagrożeniem, a jest nim np. infekcja. W inkubatorze utrzymywana jest określona temperatura i odpowiednie stężenie gazów”- powiedziała prof. Wojtkiewicz.

Naukowcy przez cały ten czas kontrolują wzrost namnażania się komórek.

Gdy naczynko hodowlane porośnięte jest w 80. procentach, wówczas komórki rozsiewane są na jeszcze większą powierzchnię i znów hodowla trafia do inkubatorów.

Po 5 tygodniach wyhodowane komórki macierzyste są wszczepiane do płynu mózgowo-rdzeniowego pacjenta chorego na stwardnienie boczne zanikowe.