Suplement kwiecień 20146 maja 2014

Polmatine – preparat generyczny memantyny firmy Polpharma – zamienny i biorównoważny z lekiem referencyjnym.