Pół miliona bez kolejki22 maja 2014

18 maja br. weszła w życie uchwalona 14 marca br. nowelizacja ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona rozwiązania prawne umożliwiające rzeczywistą realizację obowiązku udzielania osobom uprawnionym świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Status kombatanta bądź ofiary represji ma 550 tys. osób.

źródło: Rzeczpospolita

Zgodnie z nowymi przepisami świadczeniodawca będzie miał obowiązek udzielania świadczeń w dniu zgłoszenia, poza kolejnością przyjęć wynikającą z listy oczekujących. Jeśli nie będzie to możliwe, będzie musiał wyznaczyć inny termin, także poza kolejnością przyjęć. Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie będą mogły być udzielane później niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Osoby te będą obsługiwane poza kolejnością także w aptekach.

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zajmie się monitorowaniem przestrzegania nowych przepisów. W tym celu powstanie centralny rejestr uprawnionych do przywilejów określonych w ustawie. Będą one na bieżąco przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia.