OZZL: „Kontroler recept z NFZ powinien zakładać, że rozpoznanie kliniczne jest prawidłowe”7 maja 2014

W związku z informacją, jaka ukazała się na jednym z portali internetowych, według której kontrolerzy NFZ sprawdzający prawidłowość wystawiania recept podważyli rozpoznanie kliniczne postawione przez lekarza, ZK OZZL wystąpił o opinię prawną w tej sprawie.

Według prawników współpracujących z OZZL kontrolerzy NFZ „nie mogą kwestionować dokonanego przez lekarza rozpoznania klinicznego. Wiązałoby się to z wykroczeniem poza zakreślony przez prawodawcę przedmiot kontroli (prawidłowość wystawienia recepty) i dokonaniem merytorycznej oceny rozpoznania klinicznego. Punktem wyjścia dla kontrolera NFZ w przedmiocie prawidłowości wystawienia recepty powinno być założenie, że rozpoznanie kliniczne jest dokonane prawidłowo”.

Ponadto, jak czytamy w opinii prawnej, „ewentualne niewłaściwe rozpoznanie kliniczne może zostać zakomunikowane lekarzowi, przełożonemu lekarza, a w skrajnych przypadkach Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej. Jednakże ocena kogo należy poinformować, w jakim trybie i w jakiej formie, o stwierdzonym niewłaściwym rozpoznaniu klinicznym nie jest uregulowane wprost w ustawie”.