NFZ podsumował refundację w 1. kwartale22 maja 2014

W pierwszym kwartale tego roku Narodowy Fundusz Zdrowia wydał na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 22,08% całkowitego budżetu przeznaczonego na te cele. Dla porównania: w I kwartale ub. roku było to 20,90%, a w I kwartale 2012 r. – 19,34%.

źródło: NFZ

Planowany całkowity budżet na refundację na ten rok wynosi ponad 10,9 mld zł, w tym refundacja apteczna to ponad 8 mld zł, 2,3 mld zł to programy lekowe, a 519,8 mln zł przeznaczono na chemioterapię. Płatnik wydał z tych kwot w ciągu 3 pierwszych miesięcy odpowiednio ponad 22,6%, 20,85% oraz 18,99%.