Farmaceuta w interakcjach8 maja 2014

10 maja br. na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się konferencja „Farmaceuta w interakcjach” z Konkursem Umiejętności Klinicznych. Wydarzenie jest organizowane przez Sekcję Studencką Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja pod patronatem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z OML, prof. dr hab. Wiesława Sawickiego, Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Patronat merytoryczny nad Konferencją obejmuje prof. dr hab. Roman Kaliszan, kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego. Konferencja skierowana jest do studentów farmacji z całej Polski.

Konkurs Umiejętności Klinicznych to innowacyjny w skali naszego kraju projekt, nawiązujący do organizowanego na światowych kongresach studentów farmacji formatu Clinical Skills Event. Ma na celu zachęcenie studentów do poszerzania wiedzy z zakresu farmacji klinicznej, doskonalenie skutecznej komunikacji interpersonalnej, a przede wszystkim promowanie roli farmaceuty w ochronie zdrowia dla dobra pacjenta. Zmagania 3-osobowych drużyn reprezentujących poszczególne Uniwersytety Medyczne skupią się na rozwiązywaniu przypadków klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem występujących problemów lekowych. Aby umożliwić dokładne przeanalizowanie wszystkich zagadnień, zadania pierwszego etapu zostaną przesłane uczestnikom na kilka dni przed konkursem, natomiast w drugim etapie mniej złożone przypadki zostaną im przedstawione bezpośrednio przed rozpoczęciem rywalizacji. Studenci zaprezentują rozwiązanie poszczególnych przypadków klinicznych przed złożoną ze specjalistów z różnych dziedzin komisją oraz równie wymagającym odbiorcą – gronem około 150 studentów farmacji z całej Polski. Wydarzenie uzupełni sesja wykładowa, podczas której prelegenci dostarczą uczestnikom wiele cennych informacji o interakcjach leków i nie tylko.

Liczymy, że konferencja przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat powoli rozwijającej się w Polsce farmacji klinicznej, a każdy uczestnik wyniesie z niej trochę wiedzy, a może nawet odrobinę inspiracji.

„Farmacja Praktyczna” objęła konferencję patronatem medialnym.