Nagroda dla prof. Grażyny Ginalskiej9 kwietnia 2014

Prof. dr hab. Grażyna Ginalska i jej zespół w składzie: dr Anna Belcarz z Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prof. dr hab. Anna Ślósarczyk i mgr Zofia Paszkiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, otrzymały nagrodę „Renoma Roku 2013” magazynu „Prestiż – relacje gospodarcze” w kategorii „Wynalazca” za kompozyt kościozastępczy.

Wynalazczynie były rekomendowane do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Nominacji, spośród 69 rekomendowanych uczestników konkursu, dokonała Kapituła Nagrody w składzie: prof. dr hab. Katarzyna Majchrzak z Instytutu Zarządzania Wartością SGH w Warszawie – przewodnicząca oraz członkowie: dr Alicja Adamczak – Urząd Patentowy RP, dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Witold Juchniewicz – WKJ Kancelaria Prawna, Andrzej Maślankiewicz – Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, Jerzy Byra – „Prestiż – relacje gospodarcze”.

Uroczystość odbyła się 12 marca w Warszawie. Podczas uroczystości Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dr Alicja Adamczak wręczyła Laureatkom statuetkę oraz list gratulacyjny Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

źródło: UML