KONKURS PĄCZKOŻERCÓW!11 kwietnia 2014

Świętujesz dziś tłusty czwartek? Podziel się z nami zdjęciem z pączkowej uczty. Wyślij zdjęcie pokazujące Twoje uwielbienie do pączków i napisz krótko: dlaczego Ranigast MAX jest najlepszy dla Pączkożerców?

Najbardziej przekonujących Pączkożerców będziemy co godzinę nagradzać nagrodami – blenderami kielichowymi.

Odwiedzaj naszą fotogalerię, na której będziemy zamieszczać zdjęcie Największych Pączkożerców – zwycięzcę danej godziny!
Bawimy się od godziny 9.00 do 17.00.

Zdjęcie można wysyłać w dowolnej porze, Komisja konkursowa wybiera najbardziej przekonujące zdjęcie i odpowiedź na pytanie konkursowe z danej godziny i na bieżąco publikuje Zwycięzców na stronie Farmacji Praktycznej.

Zgłoszenie konkursowe należy wysłać 27.02. w godzinach 9.00-17.00 na adres mailowy: tlustyczwartek@polpharma.com

Pierwsze rozstrzygnięcie o godzinie 10.00.

Tytuł maila: Konkurs Pączkożerców! – zgłoszenie konkursowe powinno zawierać zdjęcie oraz krótką odpowiedź na pytanie konkursowe, a także dane adresowe i kontaktowe osoby biorącej udział w konkursie do wysyłki nagrody.

Szczegółowy regulamin konkursu znajdą Państwo TUTAJ.

Poniżej galeria zwycięzców:

***

Pączkożerca z godz. 9.00 – Pani Diana Gieroń z Wojnicza

Hasło: Fastem zjadam rano pączki i nie będzie już bolączki!

***

Pączkożerca z godz. 10.00 – Pan Antoni Stolorz z Bierunia

Hasło: Pączki, pączki, pączki pączki – a Ranigast Max na kwasowe bolączki!

***

Pączkożerca z godz. 11.00 – Pani Marta Peczak z Warszawy

Hasło:
Dzis pączusie i kawusia
Później będą bóle brzusia
Lecz nie straszne żadne bóle
Gdy Ranigast Max króluje
Każdy Pączkożerca go zna
i w apteczce zawsze ma.

***

Pączkożerca z godz. 12.00 – Pani Magdalena Kożdoń z Jastrzebia-Zdroju

Hasło: Ranigast fast zgaga znika raz 🙂

***

Pączkożerca z godz. 13.00 – Pani Alicja Koper z Żor

Hasło: Zgagę z Ranigastem zwalczysz fastem!

***

Pączkożerca z godz. 14.00 – Pani Zofia Brzezińska z Brzeska

Hasło: Pączka popij Ranigastem, zgagę zwalczysz szybko fastem!

***

Pączkożerca z godz. 15.00 – Pani Barbara Łyszczarz z Żor

Hasło: Nie dopadnie Cię żaden kwas z Ranigastem Fast!

***

Pączkożerca z godz. 16.00 – Pan Jacek Biel z Brzeska

Hasło: Pączek dzisiaj już od rana, a Ranigast jak śmietana!

***

Dziękujemy Wszystkim za udział w zabawie!
Gratulujemy Zwycięzcom!


Ranigast MAX(Ranitidinum). Skład i postać: 1 tabletka powlekana zawiera 150 mg ranitydyny w postaci chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego: niestrawność (dyspepsja), zgaga, nadkwaśność, ból w nadbrzuszu. Dawkowanie i sposób podawania: Preparat wskazany jest w doraźnym leczeniu dolegliwości dyspeptycznych u pacjentów w wieku powyżej 16 lat. W przypadku wystąpienia objawów niestrawności zwykle stosuje się 1 tabletkę 150 mg na dobę. W razie nawrotu dolegliwości można zastosować 1 tabletkę 150 mg 2 razy na dobę. Dobowa dawka leku nie powinna być większa niż 300 mg (2 tabletki). Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 2 tygodnie. Jeśli dolegliwości nie ustępują po 2 tygodniach leczenia, należy bezzwłocznie zweryfikować diagnozę. Dawkowanie w niewydolności nerek: U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min) wydalanie ranitydyny może być zmniejszone, co może prowadzić do zwiększenia jej stężenia w surowicy krwi. Hemodializa zmniejsza stężenie ranitydyny w surowicy. U pacjentów przewlekle dializowanych należy podać ranitydynę w dawce 150 mg bezpośrednio po dializie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ranitydynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Leczenie antagonistami receptora histaminowego H2, w tym m.in. preparatem Ranigast MAX, może maskować objawy raka żołądka i opóźniać właściwe rozpoznanie. Ranitydyna jest wydalana głównie przez nerki, dlatego u pacjentów z niewydolnością nerek należy odpowiednio zmniejszyć dawkę dobową leku. Ranitydyna jest metabolizowana w wątrobie, dlatego podczas stosowania leku u pacjentów z niewydolnością wątroby należy zachować ostrożność. Pacjenci, którzy stosują równocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne i ranitydynę powinni być systematycznie kontrolowani. Dotyczy to szczególnie pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie. Istnieją nieliczne doniesienia sugerujące, że ranitydyna może wywołać ostre napady porfirii. Dlatego należy unikać stosowania leku u pacjentów z ostrą porfirią w wywiadzie. Pacjenci w podeszłym wieku: w badaniach klinicznych na grupie pacjentów powyżej 65 lat, stopień wyleczenia choroby wrzodowej i występowanie objawów niepożądanych, nie różniły się od pacjentów w młodszym wieku. U pacjentów, u których objawom niestrawności towarzyszą trudności w połykaniu, utrzymujące się bóle brzucha lub zmniejszenie masy ciała produkt leczniczy może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Stwierdzono, że w pewnych grupach pacjentów, jak osoby w podeszłym wieku, chorzy z cukrzycą lub z zaburzeniami odporności może istnieć zwiększone ryzyko zachorowania na zapalenie płuc, w okresie wzmożonego nasilenia przypadków tej choroby. W dużych badaniach epidemiologicznych wykazano, ze w takich okolicznościach ryzyko względne (RR) zachorowania na zapalenie płuc u osób aktualnie przyjmujących leki z grupy antagonistów receptora H2, w porównaniu z osobami, które przerwały leczenie, zwiększa się o 1,82 (1,25 – 2,64 przy przedziale ufności CI 95%). Tabletki powlekane Ranigast MAX, 150 mg zawierają również żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje alergiczne. Działania niepożądane: Działania niepożądane obserwowane w czasie leczenia ranitydyną podano poniżej. W wielu przypadkach nie wykazano związku przyczynowego między stosowaniem ranitydyny a wystąpieniem tych objawów. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko: Zmiany w obrazie krwi (leukopenia, trombocytopenia), zwykle przemijające. Agranulocytoza lub pancytopenia, czasami z hipoplazją lub aplazją szpiku. Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko: Reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, niedociśnienie i ból w klatce piersiowej). Bardzo rzadko: Wstrząs anafilaktyczny. Działania te występowały po pierwszej dawce. Zaburzenia psychiczne: Bardzo rzadko: Przemijające stany splątania, depresja i omamy, szczególnie u pacjentów ciężko chorych lub pacjentów w podeszłym wieku. Zaburzenia układu nerwowego: Bardzo rzadko: Bóle głowy (czasami silne), zawroty głowy i przemijające zaburzenia dotyczące ruchów mimowolnych. Zaburzenia oka: Bardzo rzadko: Przemijające niewyraźne widzenie, prawdopodobnie w wyniku zaburzenia akomodacji oka. Zaburzenia serca: Bardzo rzadko: Tak jak w przypadku innych antagonistów receptora H2 bradykardia i blok przedsionkowo-komorowy. Zaburzenia naczyniowe: Bardzo rzadko: Zapalenie naczyń. Zaburzenia żołądka i jelit: Niezbyt często: Ból brzucha, zaparcia, nudności, (objawy te ustępują w czasie trwania leczenia). Bardzo rzadko: Ostre zapalenie trzustki. Biegunka. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Rzadko: Przemijające zmiany aktywności enzymów wątrobowych. Bardzo rzadko: Zapalenie wątroby (komórkowe, kanalikowe lub mieszane) przebiegające z żółtaczką lub bez, zwykle przemijające. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: Wysypka skórna. Bardzo rzadko: Rumień wielopostaciowy, wypadanie włosów. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Bardzo rzadko: Bóle mięśni i bóle stawów. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Rzadko: Podwyższenie stężenia kreatyniny (zwykle niewielkie; normalizuje się w czasie trwania leczenia). Bardzo rzadko: Śródmiąższowe zapalenie nerek. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Bardzo rzadko: Przemijająca impotencja. Ginekomastia. Mlekotok. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A.Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 10191 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. Lek dostępny bez recepty. ChPL z dnia 17.04.2012 r.

Wszystkie konkursy >>