Dyrektor śląskiego NFZ odwołany9 kwietnia 2014

Pełniący obowiązki Prezesa NFZ Marcin Pakulski odwołał 8 lutego br. – po zasięgnięciu opinii Rady Śląskiego Oddziału Funduszu – dyrektora Śląskiego Oddziału, Grzegorza Nowaka. Do czasu wyłonienia kandydata w drodze procedury konkursowej obowiązki dyrektora będzie pełniła Barbara Bulanowska, szefowa małopolskiego NFZ.

Grzegorz Nowak – ekonomista, były dyrektor ZOZ Świętochłowice, wcześniej wicedyrektor Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu – został powołany na stanowisko dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we wrześniu 2012 r. przez prezes Agnieszkę Pachciarz. Wcześniejszy szef Funduszu w Katowicach Zygmunt Klosa złożył w lipcu 2012 r. rezygnację z pełnienia obowiązków. Obowiązki dyrektora pełnił po nim zastępca dyrektora do spraw medycznych Marcin Pakulski, który jednak został powołany na stanowisko wiceprezesa Funduszu ds. medycznych.

źródło: NFZ