Farmacja Praktyczna Nr 7-8 (24)7 lutego 2014

farmacja-praktyczna-nr-7-8-24-1

  • Łagodzenie zaburzeń pamięcistarsi pacjenci powinni skonsultować je z lekarzem.
  • Pacjent z błędną receptąjeśli nie chcesz go stracić, działaj asertywnie.