Farmacja Praktyczna Nr 6 (23)7 lutego 2014

farmacja-praktyczna-nr-6-23-1

  • Interakcje nikotyny z lekamipalenie tytoniu obniża skuteczność farmakoterapii.
  • Bezpiecznie w tropiki – co zalecić pacjentom wybierającym się na egzotyczne wakacje?