Farmacja Praktyczna Nr 5 (43)7 lutego 2014

farmacja-praktyczna-nr-5-43-1

  • Nowe prawo zlikwiduje patologie – prezes NRA o batalii nad projektem ustawy refundacyjnej.
  • Pediatryczne postacie leków.
  • Kłopoty z kodeiną – jak ją wydawać, przechowywać, ewidencjonować?