Farmacja Praktyczna Nr 11 (48)7 lutego 2014

farmacja-praktyczna-nr-11-48-1

  • Apteka i sumienie – gdy wiara przeszkadza farmaceucie w pracy.
  • Wirus złych emocji – nie daj się wyprowadzić z równowagi.
  • Opryszczka wargowa – acyklowir w leczeniu nawrotów choroby.