Farmacja Praktyczna Nr 1 (28)7 lutego 2014

farmacja-praktyczna-nr-1-28-1

  • Szkic do ustawy o refundacjiwciąż bez szczegółów, konkretów i dat.
  • Leczenie małego pacjentadzieci nie miniatrukami dorosłych!
  • Sztuka krytykijak w taktowny sposób udzielić reprymendy koleżance z pracy?