Zapytaj eksperta – odpowiedzi na pytania farmaceutów27 listopada 2013

zapytaj-eksperta-odpowiedzi-na-pytania-farmaceutow-1

Na pytania Czytelników Farmacji Praktycznej odpowiada dr n. farm. Weronika Żebrowska – Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Mam pytanie dotyczące przechowywania leków w aptece. Jakie jest aktualnie obowiązujące ułożenie leków w aptece? W wykazie A jest nikotyna, czy należy schować np. plastry ułatwiające rzucenie palenia? Czy prekursory I-R też należy trzymać osobno? Co z hormonami? Proszę o pomoc, gdyż przygotowuję się do kontroli.

Zasady dotyczące przechowywania produktów leczniczych w aptekach ujęte są m.in. w następujących aktach prawnych:

  1. § 7, § 8 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. Nr 171, poz. 1395),
  2. § 2, § 3, § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. Nr 187, poz. 1565), 3. Farmakopea Polska IX wraz z suplementem z 2012 r.

Oprócz konieczności przestrzegania ww. zapisów nie określa się szczegółowo ułożenia leków w aptece. W szufladach i szafach najczęściej układa się leki alfabetycznie. Obecnie często spotykany jest układ leków według nazw międzynarodowych, gdzie w jednym miejscu znajdują się wszystkie preparaty zawierające jedną substancję czynną. Ogólnie należy stwierdzić, że układ leków w aptece powinien, w możliwy do przewidzenia sposób, zapobiegać wystąpieniu pomyłki przy ich wydawaniu pacjentowi.

Odnosząc się do szczegółowych zagadnień zawartych w pytaniu, należy potwierdzić, że przechowuje się oddzielnie, w szczególności m.in. prekursory kategorii 1, produkty lecznicze należące do wykazu A (wykaz substancji bardzo silnie działających – FP IX t. II str. 3645-3646 łącznie z uzupełnieniem zawartym w suplemencie 2012 r. na str. 4435). Nie ma obowiązku oddzielnego przechowywania produktów leczniczych zaliczanych zwyczajowo do grupy hormonów.

 

Czy leki zawierające np. detreomycynę i spirytus wykonujemy w warunkach aseptycznych?

Spirytusowe roztwory detreomycyny wykonujemy w warunkach aseptycznych ze względu na zachowanie ogólnych zasad antybiotykoterapii.

Otwieranie pojemnika z antybiotykiem w celu wykonania naważki powinno odbywać się w warunkach uniemożliwiających dostanie się do niego drobnoustrojów. Nie zmienia tego fakt, że etanol 70 proc. posiada własną aktywność przeciwbakteryjną.