Zmiany w ustawie refundacyjnej?21 października 2013

-zmiany-w-ustawie-refundacyjnej

Ministerstwo Zdrowia udostępniło treść projektu ustawy o zmianie ustawy refundacyjnej.

 

Zmiany dotyczą między innymi regulacji działalności gospodarczej przez ustawę (chodzi o przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego. Minister zapowiada ograniczenie eksportu leków w przypadku braku dostępu dla pacjentów z Polski. Kolejnym założeniem jest wprowadzenie możliwości zmian w decyzjach refundacyjnych na wniosek strony.

Konsekwencją zmian będzie przede wszystkim ułatwione wydawanie zamienników – w projekcie istnieje odniesienie się do soli, estrów, izomerów, kompleksów. Wprowadza się również nową definicję „osoby uprawnionej”. Zmiany dla szpitali to zniesienie obowiązku zakupu leków refundowanych w cenie niższej lub równej limitowi finansowania (jest to ułatwienie, bowiem zdarzało się, że podstawę limitu wyznaczał produkt zawierający inną substancję czynną niż ten, który pacjent zamierzał kupić).

 

źródła: Biotechnologia.pl, Ministerstwo Zdrowia