Zbadają wiek serca Polaków22 października 2013

-zbadaja-wiek-serca-polakow

Organizatorzy kampanii „Ciśnienie na życie” zbadają wiek serca Polaków za pomocą innowacyjnej aplikacji, stworzonej przez ekspertów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Innowacyjne badanie

Grupa Polpharma w ramach kampanii „Ciśnienie na życie” wprowadziła nowe badanie – pierwsze na taką skalę w Europie badanie wieku serca. Z pomocą lekarzy, pielęgniarek oraz specjalnie przygotowanej aplikacji, organizatorzy kampanii prowadzą badanie przesiewowe, dzięki któremu Polacy będą mogli sprawdzić, ile lat mają ich serca.

 

Jak to działa?

Za zgodą naukowców z Boston University, autorów algorytmu FHS (The Framingham Heart Study), eksperci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opracowali aplikację, która podczas badania u osób w wieku 30–74 lata, może za pomocą kilku prostych pomiarów i pytań określić tzw. wiek serca względem metrykalnego wieku pacjenta. Aplikacja powstała w oparciu o wyniki The Framingham Heart Study i publikację R. D’Agostino i wsp. zamieszczoną w czasopiśmie „Circulation” oraz prace badawcze zespołu dra hab. T. Zdrojewskiego z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pielęgniarka lub lekarz po zbadaniu ciśnienia tętniczego krwi, zmierzeniu obwodu brzucha oraz przeprowadzeniu wywiadu dotyczącego przebytych chorób i przyjmowanych leków, może jednym kliknięciem sprawdzić wiek serca pacjenta – mówi dr hab. T. Zdrojewski, koordynator badania NATPOL 2011.

Wyniki pomiarów są wprowadzone do systemu, a każdy przebadany otrzymuje informację nt. swojego wyniku, wraz z jego interpretacją oraz własną książeczkę pomiarów.

 

Serce starsze niż pacjent – i co dalej?

Aplikacja „wiek serca” pozwala stwierdzić, czy u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na zawał serca lub udar mózgu. Występuje ono wtedy, gdy obliczony wiek serca jest wyższy od wieku metrykalnego.

Jest i dobra wiadomość – wiek serca można obniżyć! Może to uczynić każdy, kto zmieni dietę i styl życia na bardziej zdrowy oraz, w razie potrzeby, będzie skutecznie leczył tzw. czynniki ryzyka zawału serca i udaru mózgu, takie jak nadciśnienie tętnicze, wysoki cholesterol, otyłość, cukrzyca, palenie, brak aktywności fizycznej i stres.

Istotnym jest, aby pacjenci, przede wszystkim z grup ryzyka, zrozumieli konieczność wprowadzenia zmian profilaktycznych w swoim życiu. Pokazanie wieku serca pacjentów pozwoli w prosty sposób uświadomić wszystkim przebadanym, że nawet jeżeli nie wystąpił u nich incydent kardiologiczny, to w każdej chwili może do niego dojść. Zależy nam także na zaktualizowaniu naszej wiedzy na temat zdrowia układu sercowo-naczyniowego Polaków – mówi prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, opiekun merytoryczny kampanii „Ciśnienie na życie”.

Więcej informacji na stronie www.cisnienienazycie.pl

 

źródło: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.