Stres a Alzheimer24 października 2013

stres-a-alzheimer-

Badania przeprowadzone z udziałem 800 kobiet wykazały, że wraz z utratą kogoś bliskiego zwiększa się ryzyko rozwoju choroby Alzheimera

 

Pismo „British Medical Journal” informuje, że ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera wzrasta, jeżeli kobieta ma dużo stresujących wydarzeń w życiu. Badacze podejrzewają, że jest to efekt działania hormonów stresu, w tym kortyzolu, które zapoczątkowują niekorzystne zmiany w mózgu.

Hormony stresu mogą wywołać je także w całym ciele, wpływając m.in. na wysokość ciśnienia krwi czy poziomu cukru. „Nadmiar kortyzolu, a zatem także skutki jego działania, utrzymują się latami po stresującym przeżyciu” – uważa dr Lena Johansson, neurolog i psychiatra z uniwersytetu w Göteborgu, współautorka badań.

Doświadczenia Szwedów mają znaczenie choćby z uwagi na fakt, że były prowadzone przez prawie 40 lat. Do udziału w tym naukowym eksperymencie zaproszono w 1968 r. kobiety urodzone w latach 1914, 1918, 1922 i 1930. Kobiety przeszły wiele testów (także badających ich zdrowie psychiczne), podczas których musiały m.in. opisać, czy przeżyły stresujące doświadczenie, takie jak: poważna choroba lub śmierć dziecka, owdowienie, rozwód, utrata pracy (własnej lub partnera), alkoholizm w rodzinie, urodzenie pozamałżeńskiego dziecka itd. Lista czynników stresu wynosiła 18.

Po wnikliwej analizie danych okazało się, że w przypadku kobiet doświadczających najwięcej stresujących sytuacji między 38. a 54. rokiem życia wystąpiło o 21 proc. większe ryzyko rozwoju Alzheimera, a demencji – o 15 proc. w porównaniu z kobietami, którym życie w swym szczytowym momencie oszczędziło trosk. „Nasze badania sugerują bowiem, że terapie polegające na radzeniu sobie ze stresem mogą u pewnej grupy osób zapobiegać rozwojowi Alzheimera” – mówi dr Lena Johansson.

 

źródło: British Medical Journal