Zapytaj eksperta – odpowiedzi na pytania farmaceutów24 września 2013

zapytaj-eksperta-prawnik-odpowiada-na-pytania-farmaceutow (1)

Eksperci specjalizujący się w prawie pracy i regulacjach dotyczących branży farmaceutycznej odpowiadają na pytania Czytelników Farmacji Praktycznej, nadesłane do redakcji za pośrednictwem naszej strony

W artykule dotyczącym recept na leki psychotropowe znajduje się informacja, że recepta musi być z pieczątką. Czy to oznacza, że musi być rzeczywista pieczątka, czy może być jej nadruk i podpis lekarza?

W odpowiedzi na to pytanie Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że § 3 ust. 1 obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2012, poz. 260 z późn. zm.) określa dane, jakie muszą znaleźć się na recepcie, na której co najmniej jeden z przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych ma zostać wydany jako refundowany w rozumieniu przepisów ustawy o refundacji.

I tak: w punkcie 1 wymienia dane dotyczące osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. b i c ustawy o refundacji, albo świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy, u którego wykonuje zawód osoba uprawniona, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. a ustawy o refundacji, określone w § 4, natomiast w punkcie 7 dane dotyczące osoby uprawnionej:

  • imię i nazwisko,
  • numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, o którym mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisach o zawodzie felczera.

Z kolei § 3 ust. 2 w/w rozporządzenia mówi, że: „Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7, są nanoszone w sposób czytelny za pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia druku recepty”.

Z przytoczonych przepisów wynika, że dane lekarza w polu „Dane i podpis lekarza” mogą być naniesione na recepcie w trójnasób, może to być zarówno pieczątka, jak i nadruk lub naklejka, bez względu na rodzaj recepty.

Z poważaniem,
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami,
dr farm. Joanna Erecińska