Repelenty w aptekach18 września 2013

repelenty-w-aptekach-

Niektóre repelenty nie mogą być sprzedawane w aptekach. W ocenie GIF, produkty biobójcze zakwalifikowane do kategorii III (produkty biobójcze do zwalczania szkodników) i grupy 19 (repelenty i atraktanty) nie mogą być sprzedawane w aptekach oraz hurtowniach farmaceutycznych

 

O zajęcie stanowiska w sprawie środków biobójczych wystąpił w imieniu Izby dr n. farm. Piotr Brukiewicz, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach. Zofia Ulz, Główny Inspektor Farmaceutyczny, odpowiadając na pytanie, zaznaczyła, że z katalogu preparatów biobójczych w aptece oraz hurtowni farmaceutycznej dozwolony jest obrót środkami należącymi do kategorii I (produkty dezynfekujące i produkty biobójcze o ogólnym zastosowaniu) i grupy 1 (produkty biobójcze do higieny człowieka) według klasyfikacji przyjętej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz.U. 2003 nr 16 poz. 150).

 

źródło: Puls Farmacji