Koniec zamieszania z receptami na Oxodil PPH12 września 2013

-koniec-zamieszania-z-receptami-na-oxodil-pph

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Oxodil (formoteroli fumaras dihydricus), proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 12 µg straciło ważność z dniem 27.08.2013

W związku z publikacją na stronie internetowej Naczelnej Rady Aptekarskiej pisma Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w sprawie sposobu realizacji recept na leki Oxodil, uprzejmie informujemy, że pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Oxodil (formoteroli fumaras dihydricus), proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 12 µg straciło ważność z dniem 27.08.2013 r.

Aktualnie do obrotu dopuszczony jest tylko produkt leczniczy Oxodil PPH i wypisanie na recepcie nazwy skróconej Oxodil, pozwala w sposób jednoznaczny określić przepisany przez lekarza lek.

 

Więcej informacji na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej: Skrócenie ważności pozwolenia nr 10836 na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego OXODIL

 

Decyzja – format PDF

 

źródło: www.nia.org.pl