Zmiany w Farmakopei Europejskiej16 lipca 2013

-zmiany-w-farmakopei-europejskiej

Wydano komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych w sprawie zawartości Suplementu 7.7 do siódmego wydania Farmakopei Europejskiej.

Prezes URPL informuje, że Suplement 7.7 do Farmakopei Europejskiej, wydanie siódme, wprowadza uzupełnienia i zmiany do Farmakopei, które stają się obowiązujące w krajach stosujących Farmakopeę Europejską, w tym w Rzeczpospolitej Polskiej. Zaczęły one obowiązywać od 1 kwietnia 2013 r., na podstawie Rezolucji Rady Europy – Council of Europe, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH) AP-CPH (12) 1. Więcej na: www.urpl.gov.pl

Farmakopea Europejska (Ph. Eur.) to urzędowy spis leków, zawierający listę substancji czynnych i podłoży używanych przy sporządzaniu produktów farmaceutycznych w Europie.

źródło: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych