Zapytaj eksperta1 lipca 2013

zapytaj-eksperta-1

Na pytania Czytelników, nadesłane do redakcji odpowiada mecenas Bartłomiej Kochlewski specjalizujący się w prawie pracy i regulacjach dotyczących branży farmaceutycznej

Mam pytanie o odpowiedzialność zawodową kierownika apteki/magistra za poczynania technika farmaceutycznego, kiedy ma miejsce pomyłka w wydaniu leku. Zawinił technik farmaceutyczny. Pomyłka nie została zauważona przez obecnego na zmianie magistra. Kierownik apteki jest nieobecny w pracy, gdyż na przykład znajduje się na urlopie (2-3 tygodnie). Kto w tej sytuacji jest odpowiedzialny przed odpowiednimi instytucjami za zdrowie/życie pacjentów oraz za kwestię finansową? Bardzo proszę o odpowiedź na nurtujące mnie pytania.

Udzielając odpowiedzi na to pytanie należy pamiętać, że opiekunem technika farmaceutycznego jest kierownik danej apteki lub wyznaczony przez niego inny magister farmacji. Prawo farmaceutyczne mówi, że w godzinach pracy apteki powinien znajdować się w niej magister farmacji, co oznacza, że technik nie może pracować sam. Trzeba też zauważyć, że technicy nie podlegają Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz wyrokom Sądu Aptekarskiego funkcjonujących w ramach samorządów aptekarskich. Dlatego za błędy technika odpowiada kierownik apteki, który zgodnie z Prawem farmaceutycznym jest odpowiedzialny za organizację pracy, przyjmowanie i wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych lub prawidłowe sporządzanie leków recepturowych. Ponosi on też konsekwencje powierzania technikowi zadań niezgodnych z jego ustawowymi uprawnieniami i kwalifikacjami. Nie zmienia to faktu, że technik za swoje błędy może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeżeli dojdzie do popełnienia przez niego przestępstwa.
W opisanej tutaj sytuacji trzeba jednak stwierdzić, że doszło do uchybienia w nadzorze, dlatego odpowiadać będzie zarówno farmaceuta, który pełnił nadzór nad działaniami technika danego dnia i nie wychwycił błędu, jak również farmaceuta, który na czas nieobecności kierownika został wyznaczony do pełnienia jego obowiązków.