Czy GMO szkodzi pszczołom?25 lipca 2013

-czy-gmo-szkodzi-pszczolom

W trakcie konferencji GMO 2013 dyskutowano na temat żywności genetycznie modyfikowanej oraz jej wpływu nie tylko na zdrowie ludzkie, ale również między innymi na środowisko naturalne.  Szczególnie często można spotkać się z doniesieniami o rzekomej szkodliwości GMO na pszczoły.

Prof. dr hab. Piotr Skubała z Katedry Ekologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wypowiadał się w następujący sposób: – Rodzą się różne pytania, kiedy mówimy o wprowadzaniu roślin genetycznie modyfikowanych do środowiska. Czy mamy się obawiać ich wpływu na funkcjonowanie ekosystemów? Czy mamy wystarczająco dużo wiarygodnych badań dotyczących tego zagadnienia? Czy możemy w ogóle przewidzieć skutki wprowadzania roślin GMO do środowiska? Czy w ogóle takie badania są potrzebne? Chciałbym się odnieść do tych właśnie kwestii. Jest sporo ilościowo badań dotyczących tych zagadnień, ale w stosunku do skali całego zjawiska można powiedzieć, że tych badań jest jednak niewiele (…). Zagrożenie dla owadów – to jest coś, o czym się wiele dyskutuje – były badania, które dowodziły, że colony collapse disorder (zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej) jest spowodowany tym, że pszczoły zjadają pyłek roślin genetycznie modyfikowanych, co osłabia układ trawienny pszczół i otwiera drogę pasożytom. Inne badania mówią, że może to powodować zaburzenia aktywności żerowania pszczół i zdolności uczenia się. Jest sporo badań, które dowodzą wpływu herbicydu (stosowanego do ochrony roślin genetycznie modyfikowanych) na ginięcie motyli i pszczółpodsumował naukowiec.
źródło: Biotechnologia.pl