Konferencja w Lublinie24 czerwca 2013

konferencja-w-lublinie-

Konferencja pt: „Farmacja dziś i jutro – wytwarzanie i ocena jakości produktów farmaceutycznych” odbyła się w dniach 13 -14 czerwca 2013 r. w Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Konferencja organizowana była przez Katedrę i Zakład Farmacji Stosowanej UM w Lublinie oraz Lubelską Okręgową Izbę Aptekarską. Patronem medialnym konferencji był magazyn Farmacja Praktyczna.
Najważniejszą częścią konferencji była prezentacja prac badawczych naukowców z całej Polski. Oprócz przedstawienia zgłoszonych prac odbył się panel dyskusyjny na temat specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej. W panelu wzięli udział tacy goście jak: konsultant krajowy ds. farmacji aptecznej – dr Elwira Telejko, konsultant wojewódzki (lubelski) – dr hab. Ewa Poleszak i prezes LOIA – mgr Tomasz Barszcz.

 

W ramach Konferencji wygłoszone były między innymi następujące wykłady:

  1. „Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej (ODTs)” – dr Elwira Telejko, konsultant krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej, Studium Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  2. „Materiały mezoporowate jako nośniki modyfikujące uwalnianie substancji aktywnych” – prof. dr hab. Janina Lulek, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
  3. „Od rośliny do leku – współczesne techniki stosowane w ocenie jakości surowców i produktów pochodzenia roślinnego” – dr hab. Renata Nowak, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
  4. „Probiotyki – aspekty technologiczne” – prof. dr hab. Anna Malm, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

 

W ramach konferencji odbyły się także warsztaty. Dotyczyły między innymi nowoczesnych metod uwalniania substancji czynnej z różnych form leków, badania parametrów fizycznych i czasu rozpadu tabletek oraz krytycznych atrybutów substancji pomocniczych w rozwoju produktów farmaceutycznych w aspekcie Quality by Design.

 

 

źródło: www.farmacjastosowana.umlub.pl