Franczyza – czy to dobry pomysł?3 czerwca 2013

franczyza-czy-to-dobry-pomysl

Apteki będące w trudnej sytuacji finansowej szukają rozwiązań, które pomogą poprawić kondycję firmy. A osoby, które dopiero otwierają placówkę zastanawiają się nad jej formą. Często rozważa się przystąpienie do franczyzy

Sytuacja na rynku aptecznym w ostatnich czasach zmienia się dynamicznie. Wiele aptek jest zamykanych lub przejętych przez inne, bardziej prężne przedsiębiorstwa. Brak możliwości reklamy aptecznej, zachęcania klientów promocjami sprawiły, że obroty po zmianach na początku 2012 r. zaczęły stopniowo spadać. Konkurować można już jedynie cenami leków pełnopłatnych oraz preparatów dostępnych bez recepty. Szansą zarówno dla tych podupadających aptek jak i nowych przedsiębiorstw może okazać się franczyza. Jakie zalety, a jakie wady ma takie rozwiązanie?

 

Co można zyskać?

W ostatnim czasie pojawiło się wiele nowych ofert franczyzowych dla osób chcących założyć aptekę. Przyłączenie apteki do sieci daje wiele możliwości rozwoju placówki. Przede wszystkim przy wykorzystaniu doświadczenia franczyzodawcy może ułatwić redukcję błędów będących przyczyną spadku obrotów.

Apteki sieciowe o dobrej pozycji na rynku, mają doświadczenie w prowadzeniu takiej działalności, mogą udzielać więc pomocy małym przedsiębiorcom i czerpać z tego korzyści.

W obecnych czasach wielu osobom trudno byłoby założyć własną aptekę bez dodatkowej pomocy z zewnątrz jaką może okazać się oferta franczyzodawcy. Pomijając ogromne koszty lokalowe, trzeba byłoby zatowarować aptekę produktami w dobrych, konkurencyjnych cenach, by móc wedrzeć się na rynek. Żadna hurtownia ani producent nie daliby nowemu klientowi tak korzystnych warunków zakupu, takich rabatów, jak stałemu, dobrze prosperującemu przedsiębiorcy, czyli aptece sieciowej. Apteka taka generuje duże zamówienia pakietowe w korzystnych cenach. Oferty franczyzowe skierowane są do osób kreatywnych, które przy wykorzystaniu potencjału marki, logo franczyzodawcy, jak i własnych doświadczeń i pomysłów chcą podnosić efektywność sprzedaży. Takie rozwiązanie daje obopólne korzyści stronom umowy. Przystąpienie do sieci z uznaną na rynku marką pozwala na szybki i stały rozwój, doskonalenie jakości także poprzez liczne szkolenia.

Daje możliwość udziału w negocjowaniu cen zakupu produktów lub przystąpienia do grupy zakupowej. Dlatego jest to rozwiązanie warte rozważenia dla osób o mniejszym doświadczeniu w prowadzeniu marketingu aptecznego.

 

Franczyza – kwestie prawne

Umowy franczyzowe zawierane są indywidualnie w zależności od potrzeb franczyzobiorcy i wymagań franczyzodawcy. Często przed podpisaniem takiej umowy specjaliści dokonują analizy położenia nowej apteki, szacują koszty i zyski, opracowują indywidualny biznesplan. W przypadku nowopowstających aptek franczyzodawca może uczestniczyć we właściwym przygotowaniu lokalu, tak by spełniał on wymogi do specjalnego zezwolenia na otwarcie.

Franczyzobiorca przystępując do umowy franczyzy nabywa prawa do zakupów na takich samych warunkach jak franczyzodawca. Nowy przedsiębiorca przystępując do umowy franczyzowej ma zatem wiele korzyści, które są motywacją do prowadzenia działalności przy mniejszym ryzyku błędów, przy często mniejszych nakładach finansowych niż te, które byłyby niezbędne do samodzielnego uruchomienia nowej apteki.

 

Wady systemu

Dla wielu przedsiębiorców jednak system franczyzowy może się okazać trudny. Na przykład w związku z jednostronnym dyktowaniem warunków prowadzenia działalności przez franczyzodawcę. Wynika to z tego, że franczyzodawca musi stale kontrolować „ogniwa” sieci franczyzowej, by wszystkie działały zgodnie z założeniami umowy. Także franczyzobiorca może bowiem popełniać błędy, które negatywnie rzutują na działanie całej sieci.

Niezbędna jest zatem stała analiza i kontrola dla eliminowania uchybień. Nie oznacza to jednak, że franczyzobiorca nie może mieć żadnej własnej inicjatywy. Każdy pomysł służący poprawie wyników sprzedaży jest wskazany i potrzebny obu stronom umowy.

Wadą franczyzy może okazać się także stopniowe uzależnianie od franczyzodawcy i swoiste rozleniwienie przedsiębiorcy, co nie warunkuje stałego podnoszenia jakości, a co za tym idzie wzrostu zysków. Franczyzodawca czerpie zysk z opłat bieżących jakim jest procent od obrotu franczyzobiorcy (zwykle opłata ta nie przekracza 1%). Opłata wstępna zależy od potencjału lokalu przeznaczonego na aptekę, od tego czy należy wprowadzić liczne zmiany adaptacyjne, czy tylko niewielkie poprawki i może wynosić od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. Franczyzodawca ogranicza także warunki przekazania działalności osobom trzecim. Nowy przedsiębiorca musi zatem przemyśleć wszystkie warunki, bo oferta franczyzodawcy może czasem okazać się myląco atrakcyjna. Umowa franczyzy musi być bardzo klarowna dla obu stron. Tak, aby mieć pewność, że franczyzodawca będzie czerpał zyski z rozwoju sieci przy pomocy kreatywnego franczyzobiorcy, który z kolei zarabia na siebie nie popełniając niepotrzebnych błędów i korzystając z pomocy. Podsumowując, dla wielu przedsiębiorców, po dokładnej analizie za i przeciw przystąpienie do franczyzy może być dobrym rozwiązaniem.

 

Jakie są koszty franczyzy?

Przyłączenie apteki do sieci wiąże się dla franczyzobiorcy z dodatkowymi kosztami, które warto wziąć pod uwagę, jeżeli planujemy zmianę systemu prowadzenia apteki.

Wymagana, jednorazowa „wejściowa” opłata to np. 30 tys. zł, ale często jest to kwota ustalana indywidualnie. Kwota inwestycji jakie trzeba ponieść może wynieść od 8 tys. zł do nawet 180 tys. zł.
Inwestycje wiążą się z kosztem adaptacji apteki do wymogów franczyzodawcy: wchodzi w to zakup mebli, koszt dostosowania wyglądu apteki do obowiązujących u franczyzodawcy standardów. Koszty rosną, jeżeli franczyzodawca oczekuje, że apteka stworzy np. część samoobsługową. Zanim zdecydujemy się na przyłączenie apteki do sieci warto dokładnie dowiedzieć się jakie są wymagania franczyzodawcy: oferty bardzo różnią się od siebie i powinno być możliwe znalezienie takiej, która nie przekracza naszych możliwości finansowych.