W Senacie rozmawiano na temat zdrowia21 maja 2013

-w-senacie-rozmawiano-na-temat-zdrowia

W kwietniu bieżącego roku w Senacie odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli przedstawiciele środowisk związanych z systemem opieki zdrowotnej

 

Uczestnicy rozmowy uznali, że trzeba pilnie powrócić do dialogu społecznego na temat systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju, najważniejszych problemów i systemowych zagrożeń ochrony zdrowia. Przewodniczący obradom senator Stanisław Karczewski podkreślił, że aż 80 proc. badanych Polaków negatywnie ocenia obecny system opieki zdrowotnej. Większość uczestników debaty zgodziła się z opinią, że nie wystarczą niewielkie korekty – niezbędna jest gruntowna przebudowa całego systemu.

 

W dyskusji głos zajął wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Marek Jędrzejczak. Poruszył on między innymi problem dostępności leków. Pod koniec lutego tego roku samorząd aptekarski uruchomił na swojej stronie internetowej formularz, dzięki któremu aptekarze z aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz aptek szpitalnych mogą przekazywać informacje dotyczące braków i utrudnionej dostępności do leków dopuszczonych do obrotu na terenie całej Polski.

 

W ciągu niespełna miesiąca do Naczelnej Izby Aptekarskiej napłynęło ponad 500 zgłoszeń – większość z nich pochodziła z aptek ogólnodostępnych. Dr Marek Jędrzejczak wskazał, że tzw. system dostaw bezpośrednich do aptek, który w ocenie samorządu aptekarskiego jest niezgodny z obowiązującym w Polsce prawem, w istotny sposób ogranicza możliwość zaopatrzenia aptek w leki istotne w terapii licznych schorzeń.

 

 

źródło: Naczelna Izba Aptekarska