Petycja studentów farmacji do Ministra Arłukowicza27 maja 2013

-studenci-pisza-do-ministra-arlukowicza

Studenci uczelni farmaceutycznych napisali do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza list, w którym wyrażają obawy o swoją przyszłość

 

Pomysł zainicjowali studenci piątego roku farmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Akcja objęła wszystkie farmaceutyczne ośrodki akademickie w Polsce.

Najważniejszymi punktami petycji wystosowanej do ministra zdrowia są między innymi: prośba o jednoznaczne określenie ram zawodu farmaceuty, o jasne i nie pozostawiające wątpliwości regulacje prawne dotyczące zakresu obowiązków farmaceuty oraz technika farmaceutycznego czy wprowadzenie obowiązku zatrudniania magistra farmacji w szpitalach (zwłaszcza uniwersyteckich) na stanowisku farmaceuty klinicznego oraz jego uczestnictwo
w zespole badawczym.

Teraz studenci zbierają podpisy pod petycją. Tylko w samym Gdańsku udało się ich zebrać 600.

Liczymy, że minister będzie na tyle zainteresowany inicjatywą oddolną, że poświęci odrobinę swojego czasu na przeczytanie petycji i jakkolwiek się do niej odniesie. Mamy nawet nadzieję na odpowiedź pisemną” – mówi Katarzyna, studentka V roku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jedna ze współautorek opisywanej petycji.

 

źródło: Laboratoria.net.pl