Zapytaj eksperta – adwokat odpowiada na pytania farmaceutów25 kwietnia 2013

Na pytania Czytelników Farmacji Praktycznej, nadesłane do redakcji odpowiada Bartłomiej Kochlewski, adwokat specjalizujący się w prawie pracy i regulacjach dotyczących branży farmaceutycznej

Potrzebuję informacji, czy mogę wydać leki dwóch różnych producentów, które posiadają taką samą nazwę międzynarodową, zawierają tę samą substancję czynną i mają taką samą postać i dawkę?

Osoba wydająca lek opisany na recepcie nazwą międzynarodową powinna najpierw poinformować pacjenta o najtańszym dostępnym takim preparacie. Jeżeli taki najtańszy preparat nie znajduje się aktualnie w aptece, powinna go na życzenie pacjenta sprowadzić. Dodatkowo, zgodnie z zapisem art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2011.122.696 ze zm.) osoba wydająca leki objęte refundacją nie tylko może, ale ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka ma również obowiązek zapewnić dostępność tego leku. Na podstawie art. 44 ust. 2 wskazanej powyżej ustawy, osoba wydająca leki objęte refundacją ma obowiązek, na żądanie pacjenta, wydać lek, o którym mowa w ust. 1, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której farmaceuta dokonał odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.

 

Czy mogę zrealizować receptę, która pod względem graficznym odbiega od wzoru (np. zawiera błąd drukarski)?

Tak. Jednym z nielicznych błędów na recepcie, jakie może zaakceptować farmaceuta jest błąd drukarski.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym recept lekarskich aptekarz może zaakceptować receptę, w której jest błąd drukarski dotyczący m.in. braku lub błędu w danych drukarni, w której recepta została wydrukowana.

Oznacza to, że taka recepta może zostać zrealizowana. Poważniejsze uchybienia, np. inny niż określony w rozporządzeniu rozmiar recepty wykluczają jednak możliwość jej zrealizowania.