Zapytaj eksperta8 kwietnia 2013

trudny-moment-koniec-firmy (1)

Na pytania Czytelników Farmacji Praktycznej odpowiadają specjaliści i eksperci branży farmaceutycznej

Moje pytanie dotyczy urlopu wypoczynkowego, a dokładnie, ile będzie mi go przysługiwało w tym roku (lub w następnym)? Jestem technikiem farmacji i mam na swym koncie dwuletni staż. Dokładnie pracuję 3 lata i 3 miesiące. Ponadto studiuję zaocznie na Uniwersytecie Medycznym. W tym roku będę bronić pracy licencjackiej, a od października bieżącego roku chcę kontynuować naukę na studiach magisterskich. Czy od tego roku, uzyskując licencjat, czyli wykształcenie wyższe, przysługuje mi więcej niż 20 dni urlopu wypoczynkowego, czy też dopiero w następnym roku? A może dopiero wówczas, gdy zdobędę już tytuł magistra?

Bartłomiej Kochlewski adwokat specjalizujący się w prawie pracy, własności intelektualnej i regulacjach dot. branży farmaceutycznej:

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się zdobyte wykształcenie.

W przypadku technika farmacji liczone jest 6 lat z tytułu ukończenia „policealnej szkoły zawodowej” (art. 155 par. 1 ust. 5 kp). Jeżeli po ukończeniu szkoły okres zatrudnienia Czytelnika wynosił 3 lata i 3 miesiące, to obecnie jego staż wynosi 9 lat i 3 miesiące. Oznacza to, że w obecnym roku przysługuje mu jedynie 20 dni urlopu wypoczynkowego. Wyższy wymiar urlopu (26 dni) będzie mu przysługiwał dopiero w kolejnym roku kalendarzowym. Bez znaczenia jest tu kwestia ukończenia licencjatu. Liczy się dopiero ukończenie uczelni wyższej z tytułem magistra. Jeżeli okres nauki nakłada się na okres zatrudnienia, tzn. pracownik pobiera naukę w czasie zatrudnienia, to zgodnie z art. 155 § 2, do stażu, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się tylko jeden z tych okresów, w zależności od tego, który jest dla pracownika korzystniejszy. Jednak tu, jak rozumiem, staż pracy został osiągnięty dopiero po ukończeniu policealnej szkoły zawodowej.