Sporne punkty apteczne18 kwietnia 2013

-sporne-punkty-apteczne

Naczelna Rada Aptekarska wystosowała stanowisko, w którym chce zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania punktów aptecznych. Według NRA punkty ograniczają pacjentom dostęp do pełnego zakresu usług farmaceutycznych

 

Naczelna Rada Aptekarska uważa, że jedynym podmiotem, który spełnia wymagania niezbędne do prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi zgodnego z funkcjonującymi w Unii Europejskiej normami, jest apteka ogólnodostępna. NRA za konieczną uważa zmianę obowiązujących przepisów w ten sposób, aby zakończyć prawną możliwość tworzenia nowych punktów aptecznych i zobowiązać prowadzące je osoby do przekształcenia punktów w apteki ogólnodostępne.

Zdaniem Naczelnej Rady Aptekarskiej dalsze utrzymywanie punktów aptecznych jako podmiotów obrotu detalicznego produktami leczniczymi ogranicza pacjentom dostęp do pełnego zakresu usług farmaceutycznych oraz pełnego asortymentu produktów leczniczych.

 

W Polsce działa ok. 13 tys. aptek i 1350 punktów aptecznych – placówek, które według prawa farmaceutycznego mogą funkcjonować jedynie na terenie wiejskim, o ile nie jest tam już prowadzona apteka ogólnodostępna.

 

źródło: Naczelna Izba Aptekarska