Po godzinie 20.00 w aptece będzie drożej2 kwietnia 2013

-po-godzinie-20-00-w-aptece-bedzie-drozej

Apteka w nocy nie pobierze więcej niż 3,20 zł za wydanie produktu niezależnie od tego, ile farmaceutyków nabywa pacjent.

 

Placówki tego typu mają prawo pobierać dodatkową opłatę za wydanie leków. Aptekarz obecnie nie może pobrać więcej niż 2,50 zł. Minister Zdrowia chce tę kwotę podwyższyć o 70 gr. Wyniesie więc tyle, co opłata ryczałtowa za wydanie leku refundowanego.

 

Taką zmianę przewiduje projekt zmieniający rozporządzenie z 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty (Dz.U. nr 85, poz. 778). Projekt trafił właśnie do konsultacji społecznych. Wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

 

źródło: Interia.pl