Bioniczne oko nadzieją dla pacjentów23 kwietnia 2013

-bioniczne-oko-nadzieja-dla-pacjentow

Dla osób z poważnymi chorobami narządu wzroku pojawiła się nowa nadzieja. Amerykańska firma Second Sight Medical Products stworzyła unikalny system wspomagający widzenie, będący szansą nawet dla osób, które nie widzą wcale

 

System Argus II jest połączeniem kamery oraz implantu na siatkówce oka. Kamera przymocowana jest do specjalnych okularów.

Filmuje świat widoczny z perspektywy użytkownika i zamienia na bardzo prosty obraz. Jedna klatka ma zaledwie 60 pikseli, czyli obraz jest ogólny i uproszczony. Drugą częścią systemu Argus II jest implant wszczepiony w siatkówkę oka.

Na razie rozdzielczość systemu nie jest wysoka, jednak pacjenci są w stanie np. zlokalizować okna i drzwi w pomieszczeniu, widzą większe przedmioty. Bioniczne oko sprawia, że pacjenci mogą łatwiej się poruszać, rejestrują ruch czy postrzegają zarysy sylwetek ludzi. Jedna czwarta osób uczestniczących w testach mogła (choć z bardzo dużym trudem) odczytać duże litery. System Argus II jest już dostępny w niektórych krajach w Europie. Kosztuje ok. 115 tys. dolarów.

 

 

źródło: Rzeczpospolita