Zapytaj eksperta – odpowiada specjalista ze Śląskiego Oddziału NFZ10 grudnia 2012

zapytaj-eksperta

Na pytania Czytelników „Farmacji Praktycznej” odpowiada mgr Grzegorz Zagórny, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Śląskiego Oddziału NFZ

Jakie leki może wydać aptekarz, jeśli pacjent zażąda zamiennika preparatu przepisanego na recepcie? Program Kamsoft podpowiada leki w limicie i tańsze.

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa NFZ przepis art. 44 ust. 2 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r. nr 122, poz. 696 ze zm.) zapewnia możliwość wydania świadczeniobiorcy na jego żądanie leku objętego refundacją innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Bez znaczenia dla realizacji wskazanego w tym przepisie obowiązku osoby wydającej lek jest okoliczność, że cena detaliczna odpowiednika może być wyższa niż limit finansowania ze środków publicznych. [pismo Zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ z dnia 27.04.2012 r. skierowane do wszystkich Oddziałów NFZ – stanowisko zgodne z zapisami w ustawie]

 

Niektóre apteki traktują program KAMSOFT jako ostateczną wyrocznię, twierdząc, że jeśli nie wydadzą zgodnie z podpowiedzią programu, NFZ nie zrefunduje im kosztów. Można się spotkać z odmową wydania tańszego odpowiednika leku wydawanego na receptę, bo nie wskazał go program. Jaką wobec tego wykładnią powinni kierować się farmaceuci? Trudno przecież drukować tekst ustawy…

Obowiązujące są przepisy ww. ustawy. Niestety program komputerowy jest narzędziem pomocniczym, a nie miarodajnym źródłem prawa. Dobre narzędzie powinno nadążać za zmianami i zasadniczo firmy komputerowe obsługujące apteki starają się aktualizować oprogramowanie na bieżąco, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie ma programów idealnych i bezbłędnych.