Zapytaj eksperta: Kiedy farmaceuta ma prawo zamienić leki17 grudnia 2012

Na pytania Czytelnika Farmacji Praktycznej, nadesłane do redakcji odpowiada Dariusz Chrzanowski, radca prawny

Kiedy i na jakiej zasadzie farmaceuta może zamieniać leki refundowane? Na stronie Ministerstwa Zdrowia można przeczytać zarejestrowane wskazania. Zauważyłam m.in. różnice we wskazaniach pomiędzy dwoma odpowiednikami fluconazolu: Flucofastu i Fluconazole Polfarmex. Czy mogę zamieniać te leki?

Kwestia obowiązków farmaceuty związana z informowaniem i wydawaniem leków refundowanych w aptece uregulowana została w przepisach art. 44 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696).

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy, osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku.

Na podstawie art. 44 ust. 2, osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy, wydać lek, o którym mowa w ust. 1, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, w której osoba uprawniona dokonała odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku. Dodatkowo farmaceuta, wydając odpowiednik leku przepisanego na  recepcie, winien sprawdzić wskazania do refundacji dla wydawanego leku. Nie zawsze w odniesieniu do wszystkich odpowiedników są one jednakowe.

Powyższa sytuacja zachodzi w przypadku ewentualnej zamiany leku Flucofast firmy Medana na Fluconazole Polfarmex. Oba leki znajdują się w grupie limitowej o numerze 110.1, „Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego – pochodne triazolu – stałe postacie farmaceutyczne”.

Produkt leczniczy Flucofast w stosunku do leku Fluconazole Polfarmex posiada szersze wskazania refundacyjne. W szczególności produkt Fluconazole Polfarmex nie jest refundowany w grzybicy skóry, w której refundowany jest Flucofast.

W związku z szerszymi możliwościami stosowania refundacji w odniesieniu do leku Flucofast i brakiem informacji po stronie farmaceuty w zakresie jednostki chorobowej, w której u konkretnego pacjenta ma zostać zastosowany lek, nie jest wskazana zamiana w aptece Flucofastu na lek Fluconazole Polfarmex, gdyż schorzenie pacjenta może nie pokrywać się z refundowanymi wskazaniami leku Fluconazole Polfarmex, co powodowałoby sytuację, w której wydawany przez farmaceutę lek stosowany byłby z refundacją, która w danej sytuacji mogłaby nie przysługiwać.