Unijna strategia farmacji w świetle ustawy refundacyjnej7 grudnia 2012

-unijna-strategia-farmacji-w-swietle-ustawy-refundacyjnej

Szczegółową rewizję efektów działania ustawy refundacyjnej oraz przyszłoroczną nowelizację jej konkretnych zapisów przy ścisłej współpracy ze środowiskiem aptekarskim zapowiedział minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podczas konferencji dotyczącej Strategii Europejskiej Farmacji Aptecznej

Spotkanie Naczelnej Izby Aptekarskiej i Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej z udziałem Ministra Zdrowia odbyło się w poniedziałek 3 grudnia br. w stołecznym Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej (PAP). Tego dnia Strategię Europejskiej Farmacji Aptecznej prezentowano również w Brukseli oraz stolicach innych państw członkowskich UE.

 

Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU) jest organizacją skupiającą aptekarzy z 31 państw Europy. Naczelna Izba Aptekarska należy do najbardziej aktywnych jej członków. Zasadniczym celem działania PGEU jest promowanie aktywnej roli aptekarzy w krajowych systemach ochrony zdrowia. Wypracowana przez nią Strategia Europejskiej Farmacji Aptecznej odzwierciedla dążenie aptekarzy do stałego podnoszenia pozycji zawodowej oraz jakości oferowanych usług farmaceutycznych.

 

To istotny dokument zawierający kierunki rozwoju aptekarstwa w Europie – uważa dr Grzegorz Kucharewicz, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. – Nowoczesna apteka musi być blisko pacjenta. Farmaceuci muszą służyć pacjentom swoją wiedzą i doświadczeniem. Apteka jest bowiem najłatwiej dostępną placówką ochrony zdrowia. Nie ma tu kolejek, zapisów, jesteśmy do dyspozycji naszych pacjentów – zaznacza. Podkreśla jednak, że jeśli apteka ma troszczyć się o pacjenta, musi być silna ekonomicznie i działać w sprzyjającym otoczeniu.

 

Podczas krótkich wystąpień elementy Strategii referowali m.in. mgr Piotr Bohater, wiceprezes Farmaceutycznej Izby Europejskiej, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu i szef Departamentu Spraw Zagranicznych Naczelnej Izby Aptekarskiej, dr Marek Jędrzejczak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz dr Stanisław Kasprzyk, dyrektor IMS Poland. Konferencja stała się także okazją do zaprezentowania aktualnych problemów polskiego pacjenta i rodzimych aptek. Przedstawione zostały również najnowsze dane dotyczące rynku aptecznego w kraju.

 

– Ogłoszona Strategia rodzi podstawowe pytania: jak wykorzystać potencjał i wiedzę środowiska polskich farmaceutów w systemie ochrony zdrowia, jaka ma być w nim rola apteki, wreszcie jak zapewnić placówkom stabilność ekonomiczną? – wymienia Prezes Kucharewicz. Jego zdaniem, jeśli apteka ma wykonywać swoje zadania, nie może być tylko marketingową wydmuszką. Między innymi dlatego Samorząd popierał regulacje wprowadzające zakaz reklamy aptek. Ale konieczne, jak mówi, są jednak dalsze korekty w przepisach rynku aptecznego i zmiana obowiązującego prawa farmaceutycznego. – Samorząd Aptekarski nigdy nie idealizował kształtu obecnej ustawy refundacyjnej. Uważam, że należy precyzyjnie wskazać jej zalety, jak i wady. Tymczasem gromadzimy twarde dane, które są niestety zatrważające – przyznaje Prezes NRA, dodając, że pierwszy okres funkcjonowania nowego prawa okazał się tragiczny dla wielu aptek. Jak donosi, niemal połowa aptek w Polsce nie ma własności, jeśli chodzi o stany magazynowe. Placówki stale zadłużają się w hurtowniach, mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. – Są już w kraju gminy, gdzie nie ma ani jednej apteki – dodaje Kucharewicz. Podkreśla jednak, że ten stan to nie tylko wpływ ustawy refundacyjnej, ale wieloletnie zaniedbania polityków i niechęci kolejnych ekip rządowych do uporządkowania rynku farmaceutycznego w Polsce.

 

Nam bardzo zależy, by apteka była miejscem bezpiecznym dla pacjenta, by nie było to miejsce odizolowane od systemu ochrony zdrowia – zapewnił minister Bartosz Arłukowicz. – Blisko 400 tys. farmaceutów w Europie i 10 mld wydawanych rocznie opakowań leków – to są twarde dane, które pokazują, jak ważnym elementem systemu zdrowia Państwo jesteście.

Szef resortu zadeklarował, że po roku funkcjonowania ustawy refundacyjnej chce dokładnie przyjrzeć się efektom jej działania. Nie wykluczył przy tym kolejnej nowelizacji obowiązujących przepisów, która miałaby nastąpić już w 2013 r.

– To, że ceny leków w Polsce spadły, to z jednej strony plus dla pacjenta. Słyszymy jednak o wielu patologicznych zjawiskach, które zgłaszają nam farmaceuci – podkreślił Arłukowicz. – Dlatego w styczniu, po zakończeniu pełnej analizy 2012 r., po dokonaniu wszystkich obliczeń, będę prosił Pana Prezesa Kucharewicza o robocze spotkanie w resorcie z grupą ekspertów, byśmy mogli wysłuchać uwag Państwa środowiska. Głos farmaceutów w tej sprawie będzie dla mnie bardzo ważny.

 

źródło: Farmacja Praktyczna