Szczególne cechy probiotyku Lgg31 grudnia 2012

Według definicji probiotyki to preparaty lub produkty zawierające wystarczającą ilość żywych, ściśle zdefiniowanych mikroorganizmów (bakterii lub drożdżaków), które kolonizują określony obszar organizmu i dzięki temu wywierają korzystny wpływ na jego zdrowie. Jednym z najlepiej przebadanych jest Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), inaczej LGG

Takie oznaczenie probiotyku znajdującego się w opakowaniu lub w produkcie ma ogromne znaczenie, gdyż określone, pożądane cechy i działania probiotyku są szczepozależne. Stąd samo oznaczenie, np. Lactobacillus (rodzaj) rhamnosus (gatunek) bez oznaczenia szczepu (GG) niewiele oznacza.

Probiotykom przypisuje się szereg działań prozdrowotnych, takich jak: zapobieganie zasiedlaniu przewodu pokarmowego przez bakterie chorobotwórcze, korzystne modyfikowanie odpowiedzi odpornościowej organizmu (np. lepsza odpowiedź na szczepienia), ochrona zasiedlanego obszaru organizmu przed czynnikami agresji wytwarzanymi przez bakterie i inne czynniki chorobotwórcze, syntetyzowanie niektórych potrzebnych człowiekowi witamin (K, B, PP), zmniejszanie ryzyka wystąpienia alergii, obniżanie poziomu cholesterolu, zmniejszanie ryzyka raka (np. jelita grubego), łagodzenie objawów nietolerancji laktozy.

Lactobacillus rhamnosus GG został odkryty w 1983 r. Jest oporny na działanie kwasu solnego oraz żółci i zasiedla przewód pokarmowy człowieka, choć tylko przejściowo. Nie ma niestety aktywności laktozowej. Na obecnym etapie wiedzy wydaje się, że suplementacja mlek modyfikowanych probiotykami (w tym LGG), a zwłaszcza prebiotykami (oligosacharydami sprzyjającymi rozwojowi probiotyków) lub połączeniem probiotyków z prebiotykami (połączenie występujące naturalnie w pokarmie kobiecym) jest korzystna i wywiera efekt prozdrowotny. Obniża ryzyko wystąpienia alergii, infekcji jelitowych i układu oddechowego, a być może także rozwoju chorób z kręgu autoimmunizacyjnych.

 

Przekaż pacjentowi:

Spośród licznych wymienionych wyżej przypisywanych probiotykom właściwości, dla tego właśnie szczepu udowodniono w dobrze przeprowadzonych badaniach klinicznych następujące działania:

 • Dobrze udowodnione jest działanie tego szczepu w zapobieganiu i łagodzeniu ostrej biegunki u dzieci, zwłaszcza rotawirusowej[1].
 • Drugim z obszarów, w którym skuteczność probiotyków takich jak LGG[2], Saccharomyces boulardii[3] oraz Bifi dobacterium lactis i Streptococcus thermophilus została ponad wszelką wątpliwość udowodniona[4], to zapobieganie biegunce poantybiotykowej, ze skutecznością sięgającą 60-70%.
 • Korzystny wpływ ma LGG na biegunkę podróżników[5].
 • LGG zmniejsza także częstość szpitalnych zakażeń dróg oddechowych i przewodu pokarmowego u dzieci[6, 7].
 • Korzystne efekty wykazuje LGG w zapobieganiu zakażeniom dróg oddechowych u dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli[8].
 • Obiecujące są także badania wskazujące na korzystny wpływ LGG na tzw. czynnościowe bóle brzucha oraz zespół jelita drażliwego[9, 10], na które cierpi ok. 20% populacji.

 

Piśmiennictwo:

 1. Guarino A, Albano F, Ashkenazi S, et al. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition; European Society for Paediatric Infectious Diseases. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Paediatric Infectious Diseases evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008;46 Suppl 2:S81-122.
 2. Hawrelak JA, Whitten DL, Myers SP. Is Lactobacillus rhamnosus GG effective in preventing the onset of antibiotic-associated diarrhoea: a systematic review. Digestion 2005;72:51-6.
 3. Kotowska M., Albrecht P., Szajewska H.: Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic- associated diarrhoea in children: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Aliment Pharmacol Ther, 2005, 21, 583-590.
 4. Szajewska H, Ruszczynski M, Radzikowski A. Probiotics in the prevention of antibioticassociated diarrhea in children: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Pediatr 2006;149:367-372.
 5. McFarland LV. Meta-analysis of probiotics for the prevention of traveler’s diarrhea. Travel Med Infect Dis. 2007;5(2):97-105.
 6. Hojsak I, Abdović S, Szajewska H, Milosević M, Krznarić Z, Kolacek S. Lactobacillus GG in the prevention of nosocomial gastrointestinal and respiratory tract infections. Pediatrics. 2010;125(5):e1171-7.
 7. Szajewska H, Wanke M, Patro B. Meta-analysis: the effects of Lactobacillus rhamnosus GG supplementation for the prevention of healthcare- associated diarrhoea in children. Aliment Pharmacol Ther. 2011;34(9):1079-87. doi: 10.1111/j.1365-2036.2011.04837.x.
 8. Hojsak I, Snovak N, Abdović S, Szajewska H, Misak Z, Kolacek S. Lactobacillus GG in the prevention of gastrointestinal and respiratory tract infections in children who attend day care centers: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Nutr. 2010;29(3):312-6.
 9. Francavilla R, Miniello V, Magistà AM, et al. A randomized controlled trial of Lactobacillus GG in children with functional abdominal pain. Pediatrics. 2010;126(6):e1445-52.
 10. Horvath A, Dziechciarz P, Szajewska H. Meta-analysis: Lactobacillus rhamnosus GG for abdominal pain-related functional gastrointestinal disorders in childhood. Aliment Pharmacol Ther 2011;33:1302-10.