Sonda: Pacjentów przybywa, profilaktyka kuleje…4 grudnia 2012

-pacjentow-przybywa-profilaktyka-kuleje

Uczestników naszej listopadowej sondy zapytaliśmy, jak dużą grupę spośród pacjentów odwiedzających ich apteki stanowią diabetycy? W jaki sposób starają się im pomagać, czy świadczą opiekę farmaceutyczną adresowaną do osób cierpiących na cukrzycę? I wreszcie – jak, ich zdaniem, z naszą rodzimą profilaktyką antycukrzycową wypadamy na tle innych krajów?

 

mgr farm. Anna Borzoń, farmaceutka z Warszawy

W aptece, w której pracuję, niezbyt często spotykam się z pacjentami cierpiącymi na cukrzycę. Trudno więc jest mi powiedzieć czy zwiększa się ogólna liczba tego typu pacjentów.

Jednak zauważyłam pewną prawidłowość – osoby realizujące recepty na leki przeciwcukrzycowe często kupują również leki przeciw nadciśnieniu tętniczemu. Ten przykład potwierdza fakt, że cukrzycy towarzyszy cała masa innych chorób.

W naszej placówce nie prowadzimy opieki farmaceutycznej. To kosztowne przedsięwzięcie, bo wymaga, by jeden farmaceuta na zmianie zajmował się wyłącznie jej świadczeniem. Myślę, że chętnie włączyłabym się w taką akcję, ale byłoby łatwiej, gdyby opieka farmaceutyczna była dofinansowana przez rząd. Mam na myśli dodatkowe kursy, szkolenia oraz koszty związane z zatrudnieniem dodatkowego farmaceuty w aptece. Wzrost zachorowalności na różne choroby cywilizacyjne powinien iść w parze ze zwiększoną edukacją ze strony środowisk promujących zdrowie. Gdybym miała możliwość włączenia się w taką kampanię, chętnie bym to zrobiła.

 

mgr farm. Małgorzata Filipiak, farmaceutka z Warszawy

Moją aptekę odwiedza sporo pacjentów cukrzycowych. I z przykrością zauważam, że jest ich znacznie więcej niż jeszcze 5-10 lat temu.

Nie świadczymy usług związanych z opieką farmaceutyczną. Uważam, że w naszym kraju brakuje jasno sprecyzowanych uregulowań w tej materii. Mimo to często proszeni jesteśmy o poradę i zawsze dzielimy się z pacjentami naszą wiedzą. Dotyczy to również profilaktyki przeciwcukrzycowej. Mamy bardzo wielu stałych pacjentów przychodzących z receptami na leki przeciwcukrzycowe. Zauważyłam, że często radzą się w kwestii suplementów diety wspomagających terapię. Są to najczęściej osoby starsze, z cukrzycą typu 2. Pacjenci ci zazwyczaj przyjmują doustne leki przeciwcukrzycowe. Zdarzają się także osoby z towarzyszącą cukrzycy nadwagą lub otyłością, którym doradzamy także w zakresie stosowania odpowiedniej diety.

 

mgr farm. Adam Skibiński, farmaceuta ze Szczecina

W naszej aptece osoby z cukrzycą stanowią duży odsetek wszystkich pacjentów. Są wśród nich zarówno osoby stosunkowo młode, jak i starsze. W ciągu mniej więcej dwóch lat mogę powiedzieć, że znacznie zwiększyliśmy sprzedaż leków przeciwcukrzycowych i jednocześnie zapotrzebowanie na opiekę farmaceutyczną ukierunkowaną na diabetyków. W jej ramach prowadzimy u nas specjalną kampanię edukacyjną. Kierujemy ją do osób z cukrzycą typu drugiego realizujących u nas recepty na doustne leki przeciwcukrzycowe.

Muszą mieć one zdiagnozowaną przez lekarza cukrzycę typu drugiego. Są to pacjenci, którzy przyjmują leki dłużej niż 3 miesiące. Podczas wizyt najczęściej pytają o bezpieczeństwo stosowanych preparatów, ewentualne interakcje z innymi jednocześnie przyjmowanymi medykamentami. Wiadomo bowiem, że wiele doustnych leków przeciwcukrzycowych wchodzi w interakcje z innymi środkami, zmieniając ich wchłanianie i rozkład w organizmie. Okazuje się również, że niektóre leki wpływają na wyniki badań pomiaru glukozy we krwi, o czym również informujemy naszych pacjentów. Farmaceuta edukuje naszego pacjenta również w kwestii profilaktyki i stosowania odpowiedniej diety. Ponadto pacjent może się u nas zważyć, przez co zapewniamy mu kontrolę masy ciała.

Często zwracamy również uwagę na konieczność zapobiegania i wczesnego rozpoznawania ewentualnych powikłań cukrzycy. Oczywiście, jeżeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie, kierujemy pacjenta do lekarza. Kampanie profilaktyczne uświadamiające zagrożenie cukrzycą są bardzo pomocne, ale równie istotne są działania związane z prawidłowym leczeniem tej choroby.

Z moich rozmów z pacjentami wynika, że niestety nie zawsze stosują się oni bezwzględnie do zaleceń lekarza. Wiele osób nie rozumie niektórych wskazań lekarskich. Są to zazwyczaj osoby starsze. Niejednokrotnie zdarza się, że samodzielnie zwiększają dawki leków albo przyjmują inne leki wchodzące w interakcje ze środkami przeciwcukrzycowymi.

 

mgr farm. Joanna Makowska, farmaceutka z Lublina

U nas w aptece rzadko zdarzają się recepty na leki przeciwcukrzycowe. Nie ma w związku z tym prowadzonej opieki farmaceutycznej. Tym niemniej problem cukrzycy jest tak poważny, a koszty terapii samej cukrzycy i jej powikłań na tyle wysokie, że informowanie pacjentów o profilaktyce i prawidłowej terapii tego schorzenia na pewno jest bardzo istotne. Poziom profilaktyki cukrzycy w naszym kraju nie jest najlepszy. Moim zdaniem powinno się kłaść nacisk na edukację dotyczącą spożywanych pokarmów, korygowanie złych nawyków żywieniowych oraz na konieczność regularnych badań poziomu cukru we krwi. Niestety w Polsce brak jest dostatecznej edukacji samych farmaceutów w zakresie opieki farmaceutycznej w cukrzycy, brak też na to środków finansowych. W USA opieka farmaceutyczna, w której biorą udział certyfikowani farmaceuci, refundowana jest przez firmy ubezpieczenia zdrowotnego.

 

mgr farm. Rafał Bednarski, farmaceuta z Warszawy

Dość często w swojej pracy spotykam się z pacjentami cierpiącymi na cukrzycę. Zauważyłem, że realizują oni u nas recepty zarówno na insuliny, jak i leki doustne. Mamy więc w aptece do czynienia z dwoma typami cukrzycy. Nie zauważyłem, żeby problem jakoś szczególnie narastał i pacjentów z cukrzycą przybywało. Nie świadczymy w naszej placówce opieki farmaceutycznej adresowanej do diabetyków, ale myślę, że byłaby bardzo pomocna dla naszych pacjentów. Dodatkowo większość z nich miałaby okazję przekonać się, że apteka to miejsce, w którym nie tylko sprzedaje się leki, ale w którym można uzyskać również fachową poradę w dyskretnym pomieszczeniu.

Dla nas farmaceutów na pewno byłoby satysfakcjonujące mieć możliwość nie tylko sprzedawania leków przeciwcukrzycowych podczas realizacji recept, ale również dzielenia się swoją wiedzą podczas wizyt pacjenta w ramach opieki farmaceutycznej. Myślę, że kampanie informujące o cukrzycy mogą przyczynić się do większej wykrywalności tej choroby, a tym samym do szybszego wdrażania leczenia.