Polacy nie dbają o zęby19 grudnia 2012

-polacy-nie-dbaja-o-zeby

Polacy bardziej niż Wło­si, Francuzi, Hiszpanie czy Brytyjczycy boją się chodzić do stomatologa – wykazały badania pt. „Nawyki Europejczyków związane z higieną i zdrowiem jamy ustnej”, które przeprowadzono w siedmiu krajach Euro­py

 

Wynika z nich między innymi, że głównym powodem omijania gabinetów stomatologicznych przez Europejczyków są wy­sokie koszty leczenia – przyczynę taką podało 40 proc. badanych.

Wi­zytę u lekarza dentysty ze względu na jej koszt najczęściej przekładają Irlandczycy – 51 proc., Hiszpanie – 50 proc. i Polacy – 49 proc. Naj­rzadziej robią tak Fran­cuzi – 24 proc. i Niemcy 25 proc. Drugą główną przyczyną niechodze­nia do dentysty jest lęk przed bólem – przyznaje się do tego co trzeci ba­dany Europejczyk. Prym wiodą tu Polacy – aż 39 proc. z nas boi się chodzić do stomatologa.

 

źródło: Onet.pl