Niejasny status 4 mln pacjentów od 2013 r.13 grudnia 2012

-niejasny-status-4-mln-pacjentow-od-2013-r

Od 1 stycznia 2013 r. rusza elektroniczny system wery­fikacji pacjentów. Chory, idąc do lekarza, nie będzie już musiał przynosić ze sobą dowodu ubezpieczenia. Jego status zostanie sprawdzony online w przychodni lub szpi­talu

 

Wprowa­dzając zmiany, Ministerstwo Zdrowia przekonywało, że reforma jest bezpieczna dla pacjentów, gdyż jedynie 1 proc. Polaków jest nieubezpieczonych. Tymczasem, jak donosi dziennik, najnowsze wyliczenia temu przeczą.

 

Na moment przed wejściem reformy okazuje się bowiem, że status aż 10 proc. Polaków jest niejasny. Trudno aktu­alnie zweryfikować, czy są ubezpieczeni i czy od 2013 r. mogą leczyć się bezpłatnie w publicznej służbie zdrowia. Chodzi m.in. o tych, którzy pracowali za granicą, dzieci, które, pomimo że są uprawnione do bezpłatnego leczenia, nie zostały zgłoszone do NFZ ani przez rodziców, ani przez szkołę. Podobnie może być ze studentami, rencista­mi czy przedsiębiorcami opłacającymi składki z opóźnie­niem.

 

W efekcie około 4 mln ludzi w kraju powinno być przygotowanych, że jeśli po 1 stycznia pójdą do lekarza, może się okazać, że w komputerze szpitala czy przychod­ni zapali się czerwone światło.

– Jeśli pacjent złoży w takiej sytuacji oświadczenie, że jest ubezpieczony, przyjmiemy go, ale później to już NFZ rozliczy się z ta­kim chorym, sprawdzając jego status – tłumaczy Jacek Krajewski z Porozumienia Zielonogórskiego.

 

źródło: Rp.pl