Zapytaj eksperta – adwokat odpowiada na pytania farmaceutów7 listopada 2012

Na pytania Czytelników Farmacji Praktycznej, nadesłane do redakcji odpowiada Bartłomiej Kochlewski, adwokat specjalizujący się w prawie pracy i regulacjach dotyczących branży farmaceutycznej

Czy zgodna z prawem jest tzw. „praca na zmianę”, czyli jednego dnia od 8:00 do 16:00, a następnego od 12:00 do 20:00 – i tak w kółko?

Zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego apteki są zobligowane do świadczenia usług w takich godzinach, które najlepiej zaspokajają potrzeby ludności. Takie sformułowanie zapisów ustawy nakłada na apteki obowiązek długich godzin pracy, a tym samym konieczność zatrudniania pracowników na 2 zmiany. Zgodnie z art. 129 Kodeksu pracy, czas pracy poszczególnych pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień. Ustalając czas pracy, pracodawca musi również uwzględnić fakt, że pracownika obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Oznacza to zatem, że jeżeli pracownik nie pracuje więcej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, a praca na zmiany nie obejmuje godzin nocnych oraz uwzględnia co najmniej 11 godzin na odpoczynek, nie ma przeciwwskazań do takiego kształtowania jej czasu. Jeżeli rozkład pracy obejmuje niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie (art. 147 Kodeksu pracy).

 

Czy kierownik apteki może skorzystać z usługi outsourcingu w zakresie archiwizacji recept, przy jednoczesnym zapewnieniu ich dostępności na czas kontroli prowadzonej przez NFZ?

Zapisy ustawy Prawo farmaceutyczne przewidują, że recepty przechowywane są w aptece w sposób uporządkowany, pogrupowane według daty ich realizacji, w tym – według podmiotu obowiązanego do refundacji. Sformułowany w ten sposób zapis ustawy wydaje się wykluczać outsourcing przy archiwizacji recept, gdyż zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu recepty muszą być cały czas przechowywane w aptece nie tylko w okresie ich kontroli, ale przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zostały zrealizowane. Takie ukształtowanie przepisów powoduje ponadto, że outsourcing archiwizacji w standardowym rozumieniu jest wykluczony. Można by się zastanawiać natomiast nad zleceniem samego procesu porządkowania recept, ale jedynie na miejscu, w lokalu apteki.