Polacy przestają ufać lekom homeopatycznym?13 listopada 2012

Spada sprzedaż leków homeopatycznych w Polsce. Wśród przyczyn tego trendu analitycy wymieniają m.in. wzrost cen tych preparatów, jak również brak wyników badań, które jednoznacznie potwierdziłyby ich skuteczność.

W 2002 r. Polacy kupili aż 15 mln 387 tys. opakowań leków homeopatycznych. Do 2011 r. ich sprzedaż spadła o połowę, a wartość rynku skurczyła się z maksymalnych 205 mln zł w 2009 r. do 139 mln zł.

Leki homeopatyczne stosuje się w Polsce od 140 lat. Według badania „Polacy o homeopatii i leczeniu homeopatycznym” przeprowadzonego przez TNS OBOP, jeszcze w 2006 r. nastawienie Polaków do tej metody leczenia było bardzo pozytywne. 81% badanych słyszało o homeopatii, 56% uznawało tę metodę za dobrą i skuteczną, a 30% stosowało ją w praktyce. Tocząca się w ostatnich latach burzliwa debata na temat skuteczności leków homeopatycznych spowodowała jednak widoczny spadek ich sprzedaży.

W latach 2002-2009 jej wartość utrzymywała trend rosnący. Tymczasem w 2010 r. sprzedaż spadła o 19,32% w stosunku do roku poprzedniego, a w 2011 r. o kolejne 16%. Ubiegły rok był również rekordowo niski pod względem ilości sprzedanych opakowań, która spadła z 15 mln 387 tys. w 2002 r. do 8 mln 522 tys.

Wpływ na spadek zainteresowania lekami homeopatycznymi miało również zmniejszenie liczby dostępnych produktów i ciągły wzrost ich cen. Jeszcze w 2002 r. za jedno opakowanie Polacy płacili średnio 10,46 zł, w 2011 r. kosztowało ono już 16,28 zł. Taki skok wywołany był wzrostem średniej ceny istniejących produktów, wycofywaniem z rynku tańszych i pojawieniem się droższych leków oraz większych opakowań.

Jak szacują analitycy z Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia, w najbliższym czasie możemy nadal odnotowywać znaczące spadki obrotu lekami homeopatycznymi. W 2012 r. wartość sprzedaży wyniesie 136 mln zł, a liczba sprzedanych opakowań spadnie o 6,91%. Dalszy wzrost cen sprawi, że dopiero w 2013 r. wartości sprzedaży osiągnie 149 mln zł, jednak liczba sprzedanych opakowań będzie nadal pozostawać poniżej stanu z ubiegłego roku.

Komentarz

dr n. med. Zdzisław Hoły
Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Zaprezentowane obok wyniki badań sprzedaży preparatów homeopatycznych w Polsce właściwie nie dziwią, bo odzwierciedlają tendencję, którą można zaobserwować już na całym niemal świecie. Homeoterapia funkcjonuje jeszcze w miarę prężnie w Belgii i Francji. Wszędzie indziej daje się zauważyć postępujący brak zainteresowania w tej materii – szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Myślę, że coraz niższa sprzedaż preparatów homeopatycznych wynika ze wzrastającej świadomości pacjentów w kwestii schorzeń, leków, zasad leczenia i obowiązujących trendów medycznych. Coraz więcej pacjentów – tak w kraju, jak i za granicą – ma świadomość, że brakuje wyników badań, które jednoznacznie potwierdzałyby ich skuteczność.
Fakt ten budzi spore kontrowersje w środowisku medycznym, które spiera się co do skuteczności leków homeopatycznych. Takie sygnały pacjenci odbierają jednoznacznie: z preparatami homeopatycznymi coś jest nie tak. I dlatego przestają je kupować.

źródło: Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia