Zapytaj eksperta – odpowiada specjalistka z Wydziału Gospodarki Lekami NFZ17 września 2012

zapytaj-eksperta-prawnik-odpowiada-na-pytania-farmaceutow (1)

Na pytania Czytelników nadesłane do redakcji Farmacji Praktycznej odpowiada mgr Izabela Obarska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Co ma zrobić farmaceuta, jeśli na recepcie jest wypisany najtańszy odpowiednik, a apteka nie ma go na stanie i nie jest on dostępny w hurtowniach?

Spotykamy się z takimi pytaniami od zaniepokojonych farmaceutów. Niestety jednak, w świetle prawa (Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. – Dz.U. Nr 122 poz.696, art. 44 ust. 1 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 122 poz. 696) możliwe jest tylko jedno rozwiązanie – jeżeli danego leku nie ma na stanie, inny może być zaproponowany z pełną odpłatnością, czyli na 100%.

 

Farmaceuta powinien poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Według tego zapisu apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku.

Zdarza się jednak, że lek jest niedostępny w obrocie. Wówczas farmaceuta może jedynie odesłać pacjenta do lekarza z listą dostępnych odpowiedników.