Światowy Dzień Serca: Twój Świat, Twój Dom, Twoje Serce17 września 2012

Choroby serca i układu krążenia to wciąż główny sprawca śmierci wśród Polaków. Od kilku lat możemy obserwować jednak poprawę w tym zakresie. Przyczynia się do tego nie tylko postęp w dziedzinie farmakoterapii oraz rozwój technologii, ale również stopniowe zwiększanie świadomości Polaków w temacie czynników ryzyka wywołujących choroby sercowo-naczyniowe

Udział w tym ostatnim z pewnością mają akcje i pikniki edukacyjne, takie jak np. Światowy Dzień Serca. W tym roku będziemy go obchodzić po raz dziewiąty w Polsce. Centralne obchody odbędą się na Rynku Głównym w Krakowie.

Statystyki prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny wskazują nieubła­ganie – choroby układu krążenia były w 2010 r. przyczyną 46% wszystkich zgonów. Jednak i tak jest to znaczna poprawa w stosunku do lat ubiegłych – na początku tego stulecia stanowiły prawie 48%, podczas gdy w pierwszej połowie lat 90. ok. 52% ogółu zgonów. Kobiety umierają z tego powodu znacznie częściej niż mężczyźni.

 

Profilaktyka przede wszystkim

Światowy Dzień Serca organizowany w Polsce przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ma na celu nie tylko zwiększanie świadomości o zagroże­niach, jakie niosą ze sobą nieleczone choroby układu krążenia, ile edukację (już od najmłodszych lat) i próbę zmia­ny postaw pacjentów. To bez wątpienia się udaje. Nieoceniona jest w tym obszarze również pomoc farmaceutów, którzy często informują swoich pa­cjentów o zagrożeniach wynikających z zaniedbywania pierwszych oznak choroby i instruują, do jakiego lekarza należy się zgłosić. Każdego roku ponad 17 mln osób umiera z powodu chorób układu krążenia. Ponad 70 proc. z tych zgonów zdarza się w domu, w obecności kogoś bliskiego, kto mógłby pomóc. Liczne badania wskazują na niski poziom wiedzy Polaków o przyczynach chorób układu krą­żenia oraz ich konsekwencjach.

Wielu niepotrzebnym zgonom z tych powodów można byłoby zapobiec dzięki stosowaniu regularnie kwasu acetylosalicylowego, np. zawartego w leku Polocard. Warto zatem po takich wydarzeniach jak Światowy Dzień Serca zaopatrzyć aptekę w zwiększoną ilość leków stosowanych w profilaktyce chorób układu krążenia.

 

Edukacja poprzez rozrywkę

Hasłem tegorocznych obchodów jest: „One World, One Home, One Heart” – „Twój Świat, Twój Dom, Twoje Serce”. Podobnie jak w latach ubiegłych w punktach medycznych będzie można bezpłatnie zmierzyć i oznaczyć: wysokość ciśnienia tętni­czego, wagę ciała oraz BMI, poziom cukru i cholesterolu we krwi.

Co roku w czasie Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca przebadanych zostaje ok. 4000-5000 osób. Dzięki prostym badaniom, takim jak m.in. badanie poziomu glukozy i cholesterolu we krwi czy pomiar ciśnienia tętniczego oraz poradom lekarza kardiologa kilka osób co roku jest zabieranych wprost z festynu do szpitala – mają bowiem wyniki badań zagrażające ich życiu.

 

Czy wiesz, że:

  • w ciągu minuty serce pompuje ok. 6 l krwi, z tego prawie 1 l przepływa do mózgu,
  • serce przepompowuje dziennie ok. 9 tys. litrów krwi,
  • 5 gr ze sprzedaży każdego opa­kowania leku Polocard wspiera kampanię „Krewniacy”, Polocard wspiera Kampanię „Krewniacy”,
  • serce noworodka w spoczynku bije z częstością 120 uderzeń na minu­tę, człowieka dorosłego 70 uderzeń na minutę, a zawodowego biegacza nawet tylko 40!,
  • serce kurczy się w ciągu dnia ok. 100 tys. razy; w ciągu całego życia liczba skurczów przekracza 2,5 mld.,
  • serce mężczyzny waży 300-350 g, kobiety 230-280 g,
  • pierwszego udanego zabiegu przeszczepienia serca na świecie dokonał zespół chirurga Christia­ana Barnarda w 1967 r., w Polsce miał on miejsce 1985 r., a dokonał go w Zabrzu prof. Zbigniew Religa.