Ministerstwo Zdrowia szykuje nowelizację prawa farmaceutycznego14 września 2012

-ministerstwo-zdrowia-szykuje-nowelizacje-prawa-farmaceutycznego

Wprowadzenie definicji sfałszowanego produktu leczniczego, a także sankcji karnych za pośrednictwo w obrocie lekami bez zezwolenia – przewiduje resortowy projekt noweli prawa farmaceutycznego

 

Jak donosi serwis Gazetaprawna.pl, obok sfałszowa­nego produktu leczniczego, projekt noweli definiuje również substancję czynną i substancję pomocniczą, a także inspekcję przeprowadzaną przez inspektorów ds. wytwarzania oraz inspektorów ds. obrotu hurto­wego.

Nowela przewiduje ponadto nowe zadania dla Głównego Inspektora Farmaceutycznego wynikające z konieczności rejestrowania prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, importu oraz dystrybucji substancji czynnych oraz skutecznego nadzoru w zakresie tej działalności.

 

Projektowana nowelizacja ustawy Prawo farmaceu­tyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wynika z konieczności wdrożenia dyrektywy unijnej m.in. w zakresie wytwarzania, przywozu i dystrybucji hurtowej produktów leczniczych w Unii Europejskiej oraz zapobiegania wprowadzeniu sfałszowanych pro­duktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji.

 

źródło: Gazetaprawna.pl