Dowód zaświadczy o ubezpieczeniu pacjenta13 września 2012

Od 2013 r. świadczeniodawcy będą mogli za pomo­cą internetu poprzez dostęp do Centralnego Wyka­zu Ubezpieczonych NFZ zweryfikować uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej

 

Za przyjęciem noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan­sowanych ze środków publicznych głosowało 233 posłów. Przeciw było 40, zaś 171 parlamentarzy­stów wstrzymało się od głosu. Posłowie odrzucili poprawkę zgłoszoną przez Ruch Palikota, która rozszerzała katalog dokumentów potwierdzających tożsamość pacjenta, który nie ukończył 18. roku życia.

 

Przygotowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nowelizacja przewiduje, że pacjent, aby potwierdzić swoją tożsamość, może okazać dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub legitymację szkolną. Ta ostatnia może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18 lat.

 

źródło: Wyborcza.pl