Zapytaj eksperta – prawnik odpowiada na pytania farmaceutów23 sierpnia 2012

zapytaj-eksperta-prawnik-odpowiada-na-pytania-farmaceutow (1)

Na pytania Czytelników Farmacji Praktycznej, nadesłane do redakcji odpowiada Bartłomiej Kochlewski, adwokat specjalizujący się w prawie pracy i własności intelektualnej

Czy w świetle nowej ustawy refundacyjnej mogę zrealizować recepty na leki refundowane osobie, o której wiem, że działa w ramach organizacji charytatywnej – zajmującej się m.in. dostarczaniem tych leków do pacjentów? Chodzi tu np. o pracowników PCK lub fundacji pomocy chorym, które dotychczas realizowały recepty dla swoich podopiecznych. Czy nie wystąpi tu ułatwienie w dostępie do leków refundowanych, zakazane przepisami nowej ustawy?

Art. 49 Ustawy refundacyjnej przewiduje, że zakazane jest stosowanie jakichkolwiek form zachęty odnoszących się do leków, podlegających refundacji ze środków publicznych, w szczególności kierowanych do świadczeniobiorców, przedsiębiorców oraz ich pracowników lub osób uprawnionych. Jako zakazane wymienione są w szczególności sposoby sprzedaży uwarunkowanej, upusty, rabaty, bonifikaty, pakiety i uczestnictwa w programach lojalnościowych, darowizny, nagrody, prezenty, upominki, wycieczki, loterie, losowania, wszelkie formy użyczeń, transakcje wiązane, ułatwienia, zakupy lub usługi sponsorowane, wszelkiego rodzaju talony, bony oraz inne niewymienione z nazwy korzyści. W świetle tych zapisów normalna sprzedaż pracownikowi PCK lub fundacji pomocy chorym nie powinna być rozumiana jako zachętą ani ułatwienie do nabywania większej ilości leków, a jedynie jako realizacja recepty dla osoby uprawnionej, którą pracownik PCK się opiekuje.

 

Czy kierownik apteki musi być zatrudniony na umowę o pracę? Czy musi to być pełen etat, czy też może to być 1/2 lub umowa zlecenie?

Ani w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne, ani w przepisach ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich nie wskazano na ograniczenia co do formy zatrudnienia farmaceutów w aptekach, w tym także kierowników aptek. Ustawa w szeregu przepisów posługuje się jedynie określeniem „zatrudnienie”, nie podając jego definicji, co oznacza, że dopuszczalne może być „zatrudnienie” kierownika apteki na podstawie zarówno umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej, czyli np. umowy zlecenia. Strony mogą także ustalić, że kierownik apteki jest zatrudniony na cały lub część etatu.

Trzeba jednak pamiętać, że przepis art. 92 prawa farmaceutycznego wskazuje, że kierownik apteki powinien być obecny w aptece w godzinach jej funkcjonowania. Oznacza to, że jeżeli kierownik apteki pracuje tylko na część etatu, to w godzinach jego pracy może być otwarta dana apteka. Możliwe jest co prawda ustanowienie zastępstwa na czas nieobecności kierownika, ale dotyczy to raczej sytuacji choroby, urlopu, itp., a nie codziennego funkcjonowania apteki.